איך אפשר לדור בעיר שאין בה רופא? מה אתם עושים כשמישהו מכם חולה וזקוק לרפואה?

הגאון רבי ראובן אלבז עם סיפור מפעים שבסופו מוסר השכל חודר כליות ולב. מרתק!!

הגאון רבי ראובן אלבז עם סיפור מפעים שבסופו מוסר השכל חודר כליות ולב. מרתק!!

חסיד הגיע לאדמו"ר שלו ותנה בפניו את צערו: הוא חלה במחלה, ה' ירחם. הוא דרש ברופאים, טפל אצל טובי הפרופסורים, אך כל הטפולים לא הועילו.
אמר לו הרבי: "סע לעיר פלונית, שאל שם על דוקטור רחמן. הוא רופא ידוע. גש אליו, הוא ימצא מזור לחליך".
אותה עיר היתה רחוקה מרחק רב ממקום מגוריו של החסיד. אך אם הרבי אומר – אין להרהר אחריו.
עזב החסיד את ביתו ויצא לדרך. לאחר ימים רבים הגיע סוף סוף אל העיר המבקשת. נגש לאחד מתושבי העיר ושאל: "אמר לי, בבקשה, היכן מתגורר דוקטור רחמן?".
"מצטער, אינני מכיר רופא בשם זה"…
נגש החסיד לתושבים אחרים, נסה לברר אצלם את כתבתו של הדוקטור, אך מכלם קבל תשובה זהה: "מצטערים, איננו מכירים רופא בשם זה".
תהה החסיד בלבו: "מה קורה כאן? לא יתכן! הרי הרבי אמר שמדבר ברופא ידוע ומפרסם. אולי אני משבש את שמו"…
חזר ופנה אל תושבי העיר: "אולי אתם מכירים רופא בעירכם ששם משפחתו דומה ל'רחמן'?"
אך התושבים הפתיעו אותו בתשובתם: "לא רק שאין בעירנו רופא בשם דומה, אין בעירנו רופאים כלל!".
"מה?!", הזדעק החסיד. "איך אפשר לדור בעיר שאין בה רופא? מה אתם עושים כשמישהו מכם חולה וזקוק לרפואה?".
השיבו: "אנו נושאים עינינו לשמים ומתפללים לבורא עולם שישלח דברו וירפאהו. אנו תולים בו – ורק בו – את בטחוננו!".
"נו, ומה קורה לבסוף?" תהה החסיד, "האם התפלות נענות?".
"ברוך ה'!", השיבו התושבים. "בחסדי שמים תפלותינו נענות והחולים מבריאים מחלים".
מה רבה היתה אכזבתו של אותו חסיד כשכל חפושיו אחר הדוקטור האלמוני העלו חרס. איך יתכן שהרבי ימליץ על רופא בלתי נודע? בלית בררה עזב החסיד את המקום ועשה את כל הדרך חזרה אל עירו.
מיד עם הגיעו, שם פעמיו אל ביתו של הרבי כדי לספר לו את קורותיו. התענין האדמו"ר: "אמר לי, מיהו הרופא של אותה עיר?".
השיב החסיד: "תושבי המקום אמרו לי שאין להם רופאים כלל".
"ככה? ומה הם עושים במקרה שמישהו מהם חולה וזקוק לרפואה ולישועה?".
"הם פונים ישירות לבורא עולם ומתפללים אליו".
"נו", פנה הרבי אל חסיד, "ומדוע לא עלה על דעתך ללמד מהם? מדוע לא תפנה בעצמך ל'דוקטור רחמן'?! האם אב הרחמן שומע רק את תפלתם של תושבי אותה עיר?!… הלא אב הרחמן שומע תפלת כל פה עמו ישראל ברחמים!".

(מתוך 'משכני אחריך' – במדבר)