תבלין לשבת – לנפש של כל אדם מישראל

"מאותו תבלין ששבת שמו התפרנסה רוחו של אדם מישראל כל השבוע", כתב פעם המנהיג הציוני והעיתונאי משה יוסף גליקסון, ואכן ניתן לומר כי יום השבת תופס בקרב כל יהודי וישראלי מקום של כבוד ומקור לציפייה שבועית. במורשת היהודית מתבטאת הכמיהה לשבת על אחת כמה וכמה, כשאחת המסורות העתיקות ביותר, שעברה בכל עדות ישראל מדור לדור,קרא עוד...

"מאותו תבלין ששבת שמו התפרנסה רוחו של אדם מישראל כל השבוע", כתב פעם המנהיג הציוני והעיתונאי משה יוסף גליקסון, ואכן ניתן לומר כי יום השבת תופס בקרב כל יהודי וישראלי מקום של כבוד ומקור לציפייה שבועית.

במורשת היהודית מתבטאת הכמיהה לשבת על אחת כמה וכמה, כשאחת המסורות העתיקות ביותר, שעברה בכל עדות ישראל מדור לדור, היא מסורת שירת הזמירות והפיוטים לכבוד שבת – שהחלה כבר מן המאה ה-14 ונמשכת עד ימינו אנו, בין אם בבתי הכנסת ובין אם בבתיהן של המשפחות העורכות קידוש לשבת, כל אחת על פי עדתה ומנהגיה.

המקום הנכבד שתופסים הזמירות והפיוטים לשבת במסורת של כל הקהילות היהודיות מצא לעצמו ביטוי גם בקרב אמני ישראל, שרבים מהם הקליטו גרסאות משלהם לאותן זמירות עתיקות ונפלאות מבית אבא. אספנו לפניכם כאן ביצועים של פיוטי שבת, שיעזרו לכם לקבל את היום הקדוש בעונג רב ובנפש חפצה.

בא במייל