אכלנו את העיסה שהופרשה

לפני כחודש בפעם הראשונה בחיי עשיתי הפרשת חלה בבית ומתוך בורות אכלנו אני ובני היקר השם יישמור אותו ויסלח לי בע"ה , אכלנו את העיסה שהופרשה, מה לעשות?

שאלה:

שלום הרב,

לפני כחודש בפעם הראשונה בחיי עשיתי הפרשת חלה בבית ומתוך בורות אכלנו אני ובני היקר השם יישמור אותו ויסלח לי בע"ה , אכלנו את העיסה שהופרשה, מה לעשות?

תשובה:

שלום וברכה

חכמים אמרו שאין אדם לומד תורה אלא אם כן נכשל בהם, כל מי שעושה נכשל, לומד ומתקן וממשיך להתקדם הלאה.

הדבר שעשיתם הפרשת חלה בבית הוא דבר חשוב מאד, וברוך הנשם שזכיתם לקיימה, ואכן אכילת עיסה בשיעור בלי הפרשת חלה הוא עבירה חמורה, כפי שאכילת העיסה שהופרשה היא עבירה חמורה.

אולם ככל עבירה בפרט אם היא בשוגג הקדוש ברוך הוא נתן לנו דרכי תשובה, מצוה נפלאה וקלה מאין כמוה, שעזרתה אנחנו מוחקים לגמרי את הכשלון, והכל נסלח.

צריך להתוודות בפה ולומר 'אכלתי חלה מחוסר ידיעה, אילו היינו יודעים היינו נזהרים, ואנחנו מקבלים על עצמינו להזהר מכאן ולהבא', וזהו לאחר קיום מצות התשובה הקדוש ברוך הוא הופך את עבירה בשוגג לזכויות!!! מלבד זאת זכיתם בקיום מצות התשובה, שהיא מצוה יקרה וחשובה מאד.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א