"לימוד התורה מאפשר לנו להתחבר לבורא עולם"

הרב שמעון וייס, מרבני 'אחינו', מסביר מה המעלה והחשיבות הגדולה של לימוד התורה: "אתה זוכה לחבק את המלך, לחבק את הקדוש ברוך הוא".

הרב שמעון וייס, מרבני 'אחינו', מסביר מה המעלה והחשיבות הגדולה של לימוד התורה: "אתה זוכה לחבק את המלך, לחבק את הקדוש ברוך הוא".

מאת: אוהד אטינגר

"האדם הוא לכאורה חלק בלתי נפרד מהטבע", אומר הרב שמעון וייס, מרבני ארגון 'אחינו', העוסק בסיוע למתקרבים ליהדות "אבל האמת היא שיהודי נמצא בדרגה אחרת מכל הנבראים האחרים שנמצאים בעולמו של הקדוש ברוך הוא.

"הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם הטבע, אבל הוא נתן לו עוצמה רוחנית שאין לשום נברא אחר. הוא נתן לנו את התורה הקדושה, שבה אנחנו יכולים ללמוד, ושאת מצוותיה אנחנו צריכים לקיים.

"חכמינו זכרונם לברכה אומרים, שעד שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, החלוקה היתה כזאת שהשמים היו של הקדוש ברוך הוא, ואת הארץ הוא נתן לבני האדם. היה נתק מוחלט בין הקדושה העליונה ובין העולם הגשמי שבו אנו חיים. אפילו שאברהם אבינו למשל היה מקיים מצוות ומניח תפילין, הוא היה מקיים את רצון הבורא, אבל התפילין שלו לא היו קדושות. הוא יכול היה לקחת אותן לזרוק לפח, כי לא היתה בהם שום קדושה מצד עצמם.

"מאז שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, הקדושה ירדה לעולם הזה, כמו שכתוב בתורה שבמעמד הר סיני ירד הקדוש ברוך הוא אל ההר, ולאחר מכן עלה משה רבינו אל השמים. כלומר הקדושה ירדה לכאן, לעולם הגשמי, וממילא יכול היהודי לעלות למעלה, לעולם הרוחני.

"המילה הראשונה בעשרת הדברות היא "אנוכי", וחכמינו זכרונם לברכה אומרים שהיא ראשי תיבות של "אנא, נפשי כתבי יהבית". אלו מילים בארמית שהמשמעות שלהן היא: "אני את עצמי כתבתי ונתת לבני ישראל". זאת אומרת: הקדוש ברוך הוא כתב את עצמו בתורה הקדושה, ונתן אותה לנו.

בספר הקדוש 'תניא', אותו חיבר האדמו"ר הזקן מחב"ד מוסבר, שהקדוש ברוך הוא שהוא כולו רוחניות, הכניס את עצמו בתורה הקדושה כביכול, כמו מלך שלובש את בגדי המלכות שלו. כשמגיע אזרח פשוט ומחבק את המלך, הוא כמובן מחבק את הבגדים שאותם המלך לובש, אבל בעצם הוא מחבק את המלך עצמו. כך כשאנחנו מחבקים את התורה, לומדים אותה ועוסקים בה, אנחנו מחבקים כביכול את הקדוש ברוך הוא כבכבודו ובעצמו.

"גם אם אנחנו לומדים הלכות פשוטות, כמו הלכה שאומרת שאם שור נגח פרה, הבעלים של השור צריך לשלם לבעלים של הפרה על הנזק שנגרם לו, אנחנו בלימוד הזה מתחברים לקדוש ברוך הוא, כי ההלכות הללו הן חלק מהתורה, והתורה היא כאמור לבוש המלכות של הקדוש ברוך הוא.

"לכן, כל מי שרוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, כל מי שרוצה להרגיש מחובר אליו, צריך להתחיל ללמוד תורה. אנחנו בארגון 'אחינו' נשמח לכל אחד שרוצה להתחיל בלימוד זה. אפשר לפנות אלינו בטלפון או דרך האתר, ונשתדל לעשות ככל יכולתנו כדי לעזור לכם בעזרת ה'".