למה לא ניתנה התורה לערבים??

למה דווקא עם ישראל קיבל את התורה? ומה היה התהליך

למה דווקא עם ישראל קיבל את התורה? ומה היה התהליך

מאת: אוהד אטינגר

כשרצה הקדוש ברוך הוא להעניק את התורה לעמו ישראל, פנה קודם כל לשמים ולארץ ועשה עימהם תנאי: אם בני ישראל יקבלו את התורה אתם תמשיכו להתקיים ולבצע את תפקידכם, אבל אם חלילה לא יסכימו, עליכם להתבטל ולהפסיק להתקיים.

ועל כך נאמר בפסוק: "אם לא בריתי (תורתי) יומם ולילה – חוקות שמים וארץ לא שמתי". כלומר, אם לא לימוד וקיום התורה הקדושה, לא היו נבראים ולא היו מתקיימים השמים והארץ.

מספרים חכמינו זיכרונם לברכה, שלפני שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, הוא ידע ששאר האומות בעולם יבואו בהמשך כשבפיהן טענה שגם לגויים מגיע השכר הגדול השמור לשומרי התורה, כי מאחר שהקדוש ברוך הוא בכלל לא שאל אותם אם הם מעוניינים בה או לא, הם לא אמורים לסבול מכך שרק בני ישראל קיבלו את התורה.

פנה הקדוש ברוך הוא לבני עשיו ושאל אותם: האם אתם רוצים את התורה הקדושה?

השיבו לו בשאלה: מה כתוב בה, באותה תורה?

אמר להם הקדוש ברוך הוא, בתורה כתוב "לא תרצח". אסור להרוג בני אדם…

השיבו לו בני עשיו? איך אתה רוצה שנקבל את התורה? הרי הרצח וההרג הם ירושה שקיבלנו במתנה מאבינו עשיו שעליו נאמר "הידיים ידי עשיו". אנחנו לא יכולים לקבל את התורה !!

פנה לבני עמון ומואב ושאל אותם אם הם רוצים את התורה…

שאלו אותו, מה כתוב בה?

אמר להן: "לא תנאף". כל אשה מותרת רק לבעלה ויש לשמור על גדרי הפרדה בסיסיים בין נשים לגברים, כדי שלא יבואו לידי חטא.

השיבו לו בני עמון ומואב? הכיצד? הרי אנחנו נכדיו של לוט, בן אחי אברהם. אנו צאצאים של בנותיו של לוט שנבעלו לאביהן. כל היסוד של העם שלנו בא מהניאוף של אב ובנותיו, ואתה רוצה שלא ננאף? אנחנו לא יכולים לקבל את התורה!

פנה הקדוש ברוך הוא לערבים, בני ישמעאל, והציע להם לקבל התורה. גם הם ביררו מה כתוב בה, וכשהשיב להם שנאמר בה "לא תגנוב", תמהו בני ישמעאל על עצם הרעיון ואמרו: "הרי על אבא שלנו ישמעאל כתוב בתורה 'ידו בכל ויד כל בו', הוא גנב מדופלם, כל הפרנסה שלנו היא מהגזל שאנחנו גוזלים אנשים שהולכים במדבר עם סחורה. איך אתה רוצה שלא נגנוב? אנחנו לא יכולים לקבל את התורה!!

וכך פנה הקדוש ברוך הוא לכל העמים והאומות, וכולם ביררו מה כתוב בתורה ולאחר שמצאו בה מצוות שלא תואמות את המסורת וההרגלים שלהם, הודיעו שהם אינם יכולים לקבל את התורה.

רק לאחר מכן פנה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ושאל: האם תקבלו את התורה??

מיהרו היהודים להשיב "כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע".

נעשה ונשמע!!

קודם אנחנו מקבלים על עצמנו לעשות כל מה שהוא מצווה, ועכשיו, אנחנו רוצים לשמוע מה הוא מצווה, שנדע מה לעשות.

בני ישראל לא שאלו מה כתוב בתורה, הם לא בדקו אותה ולא בחנו אם היא מתאימה להם או לא. הם פשוט ידעו שאת תורת ה' צריך לקבל וזאת זכות גדולה לעם ישראל.

קודם נעשה, ורק אחר כך נשמע!!