הם רק יעשו לי "פוווו", ואני אשרף….

בזכות היצר הרע קיבלנו את התורה הקדושה. כך התנהל הויכוח בין משה רבינו ובין מלאכי מעלה.

בזכות היצר הרע קיבלנו את התורה הקדושה. כך התנהל הויכוח בין משה רבינו ובין מלאכי מעלה.

מאת: אוהד אטינגר

חכמינו זיכרונם לברכה מספרים כשבא משה רבינו לקבל את התורה משמי מרום, התקבצו ובאו מלאכי השרת וטענו בפני הקדוש ברוך הוא, "תנה הודך על השמים", השאר את התורה בשמים, ואל תוריד אותה לארץ.

אנחנו קדושים וטהורים, טענו המלאכים, אנחנו יכולים לנהוג בתורה בכבוד הראוי לה. אבל הם? בני האדם? איך הם יוכלו לשמור על התורה כמונו? איך הם יוכלו לכבד אותה כראוי? הרי הם עסוקים במריבות, בוויכוחים, ברכילויות בריצה אחר הכסף ומילוי התאוות. למה אתה נותן להם את התורה???

אמר להם הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תענה להם! למה באמת אני צריך לתת לך את התורה שתיתן אותה לבני ישראל, אולי המלאכים באמת צודקים?

ענה לו משה רבינו: איך אני יענה להם? הם מלאכים. אם אני אתווכח איתם הם יכולים לשרוף אותי עם ההבל של הפה שלהם. הם רק יעשו לי "פוווו", ואני אשרף….

אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תפחד משה, אחוז בכסא הכבוד שלי, וכך הם לא יוכלו להזיק לך. תחזיק בכסא ותענה להם תשובה?

החזיק משה רבינו בכסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא אשר מלא על הארץ כבודו, והשיב למלאכים דברים כדורבנות:

בואו נראה מה כתוב בתורה, אמר להם משה, "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים".

תגידו לי אתם, מלאכים נכבדים, האם הייתם במצרים בכלל? הקדוש ברוך הוא גאל אתכם משם? לא! מי היו שם? בני ישראל. התורה מיועדת עבורינו!

מה עוד כתוב בתורה?

"לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני".

אתם נמצאים כאן בשמים עם הקדוש ברוך הוא, מה פתאום שתאמינו באלוהים אחרים? בני ישראל גרים בין הגויים שעובדים עבודה זרה, ועלולים להתפתות להאמין בה חלילה, לכן המצווה הזאת מתאימה לנו! לבני האדם!

מה כתוב עוד בתורה? אסור להישבע לשקר, מה פתאום שתישבעו לשקר? האם אתם מנהלים עסקים שאתם צריכים לפעמים להישבע על כספים שמוטלים בספק?

בתורה כתוב שצריך לשמור שבת? אתם עובדים כל השבוע שבשבת אתם צריכים לשבות ממלאכה?

הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לכבד את ההורים, לכם אין בכלל אב ואם? מה תעשו עם התורה? היא בכלל לא מתאימה לכם ולא נאמרה למצב שלכם!!

בתורה כתוב "לא תנאף", כתוב בה "לא תחמוד", לא להסתכל על אשה של מישהו אחר, לא לחשוק באשה שאינה נשואה לך כדת וכדין, ובוודאי שלא לחטוא איתה חלילה.

זה נאמר למלאכים?

אתם יש לכם יצר הרע? קרה לכם פעם שרציתם אשה של מישהו אחר שצריך לצוות אתכם שלא תרצו זאת?

אתם מלאכים!!

אין לכם בכלל יצר הרע!

התורה מיועדת למי שכן רוצה לגנוב, למי שכן רוצה לחטוא, למי שכן קשה לו לכבד את ההורים שלו! למי שכן צריך לעבוד כל השבוע ובשבת קשה לו מאוד להימנע מעבודה כי הוא צריך את הכסף.

התורה אומרת לנו להימנע ממה שאסור, גם אם אנחנו מאוד רוצים! לנו היא מיועדת. עבורנו היא נכתבה. היא לא מיועדת למי שבכלל לא רוצה לעשות חטאים!!!

שמעו המלאכים את דבריו והודו למשה רבינו שהוא אכן צודק, ולא רק זה, אלא שהם גם נתנו לו מתנות רבות והודו בפה מלא שאכן הקדוש ברוך הוא צריך לתת את התורה לבני ישראל.

אפילו מלאך המוות נתן אז למשה רבינו מתנה: הוא גילה לו שבזמן שיש מגפה והוא הורג אנשים רבים, אפשר לעצור אותו על ידי הקטרת קטורת, כמו שהיו מקטירים במשכן העדות ובבית המקדש. ואכן משה רבינו השתמש בעצה הזאת בהמשך כשפרצה מגיפה בין בני ישראל, וגם היום אנחנו אומרים את 'פרשת הקטורת' כסגולה להינצל ממלאך המוות.

הסיפור הזה, שחכמינו זיכרונם לברכה מספרים מעניין מאוד, ממש מרתק, אבל הוא בעיקר מחזק אותנו:

קשה לך לשמור את מצוות התורה? טוב מאוד!! בדיוק בגלל זה קיבלנו את התורה, כדי שנתאמץ ונקיים אותה למרות הקושי. זאת בדיוק המטרה, זהו בדיוק האתגר, ועל זה נקבל שכר עצום מבורא העולם.