שמעתם פעם על 'יום החמישים'?

שמות וכינויים שונים הוענקו לחג השבועות, ולכל אחד מהם יש סיבה מיוחדת.

שמות וכינויים שונים הוענקו לחג השבועות, ולכל אחד מהם יש סיבה מיוחדת.

מאת: יעקב לוסטיגמן

חג השבועות, כך אנחנו מכנים אותו.

אבל למען האמת, יש לו כמה שמות נוספים, וכדאי שנכיר אותם, אחת ולתמיד.

ואם כבר אז כבר, לפחות נדע גם למה הוענקו הכינויים הללו לחג הזה.

אז ככה, 'חג השבועות' זה השם הנמצא כיום בשימוש בפי כולנו, והוא הוענק לחג זה על שם שבעת השבועות שאנחנו סופרים מהיום השני של חג הפסח ועד חג השבועות. למעשה התאריך של החג  נקבע לפי הספירה הזאת, ולכן הוא מכונה בשם זה.

'חג מתן תורה' הוא גם כינוי מוכר מאוד לחג השבועות, והוא מבטא כמובן את המאורע המרכזי שאירע ביום זה, ושבגללו אנחנו כל כך שמחים בחג השבועות, היום בו ניתנה התורה הקדושה לעם ישראל!.

שם נוסף שהוענק לחג זה הוא 'חג הביכורים', כי הוא פותח את העונה בה הביאו עם ישראל את הביכורים שלהם לבית המקדש, כדי להודות לקב"ה על השפע שהעניק להם ועל התבואה והפירות שצמחו בשדותיהם.

'חג הקציר', זהו כינוי לחג השבועות החל בתקופה בה נקצרת התבואה בשדות ארץ ישראל.

הוא מכונה גם 'חג העצרת', בין היתר בגלל שבשונה מכל החגים שיש בהם מצוות מיוחדות, כמו אכילת מצה בפסח ונטילת לולב בחג הסוכות, בחג השבועות אין שום מצוה מיוחדת שעלינו לעשות בו, למעט העובדה שאנחנו צריכים לעצור ממלאכה ולהימנע מעשייתה, ולכן כונה חג זה 'עצרת'.

כמו כן מכנים אותו גם 'יום הקהל', כי ביום מתן תורה הצטווה משה רבינו להקהיל את כל עם ישראל, אנשים נשים וטף, מול הר סיני, שם קיבלו יחד את התורה כאיש אחד בלב אחד ולכן מכונה חג זה על שם אותה התקהלות היסטורית.

והכינוי השביעי במספר הוא 'יום החמישים', בגלל ספירת העומר כמובן שנמשכת 49 ימים, ואילו חג השבועות חל ביום ה-50 לספירה.

ואם קשה לכם לזכור כל כך הרבה שמות, אתם יכולים לזכור אך הסימן "חקת שבעה" – ראשי תיבות לכל שמות החג: חמישים, קציר, תורה, שבועות, ביכורים, עצרת, הקהל.