באיזה יום בשנה חל חג השבועות?

מעניין לדעת: למה התורה לא כותבת לנו תאריך מוגדר שבו אנחנו צריכים לחגוג את חג השבועות?

מעניין לדעת: למה התורה לא כותבת לנו תאריך מוגדר שבו אנחנו צריכים לחגוג את חג השבועות?

מאת: יעקב לוסטיגמן

התורה קדושה עושה לנו סדר במעגל השנה. ביום הראשון לחודש תשרי אנחנו מציינים את 'יום הזיכרון' – ראש השנה. בעשירי לחודש זה חל יום הכיפורים, ביום החמישה עשר מתחיל חג הסוכות שבעה ימים, וביום השמיני 'שמחת תורה'. את פסח אנחנו מציינים בחמישה עשר לחודש ניסן.

ובאיזה תאריך אנחנו מציינים את חג השבועות?

מסתבר שאין לו תאריך קבוע!

התורה לא מצווה עלינו באיזו יום בשנה לערוך את החג הזה.

אז מה כן?

התשובה פשוטה מאוד: החל מהיום השני של חג הפסח, יש לנו את מצוות ספירת העומר – סופרים 49 ימים, שהם שבעה שבועות תמימים, וביום ה-50 מציינים את חג השבועות.

בימינו יוצא חג השבועות תמיד ביום השישי של חודש סיון, אבל בתקופה שבית המקדש היה קיים, היו מקדשים את החודש לפי ראיה. רק אחרי שהיו רואים את 'מולד הלבנה' היו מכריזים על סיומו של החודש הקודם ותחילתו של החודש הבא, ולכן החודשים ארכו לפעמים 29 יום ולפעמים שלושים יום, בלי שיהיה סדר קבוע כמה ימים בכל חודש.

אם חודשי ניסן ואייר היו 'חסרים', כלומר היו בהם רק 29 יום, חג השבועות היה יוצא ביום השביעי של חודש סיון, כי רק אז הסתיימה ספירתם של 49 הימים של 'ספירת העומר'.

אם היו שני החודשים הללו 'מלאים', כלומר עם 30 יום לכל חודש, היה חג השבועות חל ביום החמישי לחודש סיון.

ואם אחד מהחודשים הללו היה 'חסר' ואחד 'מלא', היה חג השבועות חל ביום השישי לחודש סיון.