מה זה חלאקה

המדריך המלא איך ומתי עושים 'חלאקה'

המדריך המלא איך ומתי עושים 'חלאקה'

מאת: יעקב לוסטיג

טקס ה'חלאקה' מוכר ונפוץ בקהילות ישראל השונות. הוא זוכה לביטוי רחב מאוד בל"ג בעומר, אך אפשר לראות טקסי חלאקה בכל ימות השנה על יד קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, או אפילו בבית פרטי.

אז מה מה זה 'חלאקה'?

ובכן, זהו הטקס בו גוזזים בפעם הראשונה את שערות ראשו של הפעוט, כשהוא מגיע לגיל 3.

לפני גיל 3 נהוג שלא לגזוז את שערות ראשו של הילד, כפי שהתורה גזרה עלינו לאכול את פירותיו של עץ שטרם מלאו שלוש שנים מהיום בו נטעו אותו, איסור זה מכונה 'עורלה'.

אבל מה הסיבה לשמוח בכך שגוזזים את שערות ראשו של הילד?

התשובה היא שבכל פעם שיהודי מספר את שערות ראשו הוא מקיים מצווה חשובה, "לא תקיפו פאת ראשכם".

התורה אוסרת עלינו לגלח את השערות שבצדעי הראש, המכונות 'פיאות'. אומנם אין חיוב להשאיר את השיער לצמיחה ארוכה כפי שנוהגים בקהילות שונות, אבל אסור לגלח אותו בסכין גילוח או אפילו במכונת תספורת, מבלי להותיר לפחות קצת מהשיער (סכין מס' 2 במכונת תספורת).

לכן, בכל פעם בה אנחנו מסתפרים, ולא מגלחים את שיער ה'פיאות', אנחנו מקיימים מצווה. כשילד יהודי זוכה לקיים בפעם הראשונה את המצווה הזאת, אנחנו שמחים בשמחתו, וגם מבקשים להחדיר בנפשו את הכבוד הרב שאנחנו רוחשים למצווה זו, כדי שכשהוא יגדל הוא יזכור שהאיסור לגלח את פאות הראש הוא איסור חמור, ושיהודי גאה נזהר שלא לעבור עליו חלילה.

לגבי המועד בו נערך החלאקה קיימים מנהגים שונים. ברוב הקהילות נוהגים לעשות זאת ביום בו מלאו לילד 3 שנים, אך בקהילות שונות נהוג לערוך את טקסי החלאקה רק בל"ג בעומר, כך שילדים שנולדים לפני חג החנוכה מסתפרים בל"ג בעומר שלפני יום ההולדת ה-3 שלהם, וילדים שנולדים אחרי חג החנוכה ממתינים עד לל"ג בעומר הבא כדי להסתפר.

רבים נוהגים לקחת את הילד לצדיק כדי שיגזור מעט משערות ראשו בפעם הראשונה, ובכך אנחנו מחזקים אצלו את הרושם וההכרה בחשיבות המצווה. מסיבה זו גם יש שנוהגים לקחת את הילד לקברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, ולעשות חגיגה גדולה שתדגיש את החשיבות של האיסור לגלח את פיאות הראש.