גמר האירוויזיון במוצ"ש מסכן את העם בישראל

מאושרים ומרותקים לתחרות האירוויזיון? אז אתם בוודאי יודעים שבמוצאי השבת הקרובה תיערך גמר האירוויזיון בתל אביב.

מאושרים ומרותקים לתחרות האירוויזיון?

אז אתם בוודאי יודעים שבמוצאי השבת הקרובה תיערך גמר האירוויזיון בתל אביב.

קראתם ושמעתם על הבלאגן הרציני שבהקמת ותפעול פרויקט כזה, אבל בטח לא סיפרו לכם, באיזה  חילולי שבת המוניים זה דורש.

מרן רבי חיים קנייבסקי, מזהיר כי חילולי השבת ההמוניים האלה, גורמים  לסכנה לכל היישוב בארץ ישראל. ולכן בעקבות כך הוא מבקש להתכנס לתפילת רבים בחצות הלילה בליל שישי הקרוב, בכל בתי הכנסיות ברחבי הארץ.

מכתבו של הרב קנייבסקי פורסם היום" וכך נכתב בו: "הנה קמו מרשיעי ברית לחלל את שבת קדשינו ותפארתינו בפרהסיה גדולה ביד רמה.

והוא מתייחס במכתבו, גם על כך  שכופים על שומרי שבת רבים לעבוד ביום השבת ואין בידינו הכח לעמוד כנגדם ולהפר עצתם, והדבר הוא סכנה לכל הישוב כאן בארץ הקודש, (כמו שמובא בתלמוד במסכת שבת)

והוא ממשיך במכתבו: אולם כוחנו בפה אומנות אבותינו, ועלינו לזעוק ולהריע, ולהתחנן לפני הקב"ה להגן עלינו מפני כבוד השבת המחוללת, ושלא יפגע חס ושלום זעקת השבת לא בשומרי השבת בפרט, שהם רוב מנין ובנין יושבי ארה"ק, וגם לא תבוא רעה חס ושלום על כל הישוב בכלל, ועלינו לגלות דעתנו כי אין ידינו במעל הזה, ואנו מתנגדים לזה בכל דעתנו, ואנו חפצים בשבת, ומתענגים על מתנת השבת.

מוסיף הרב קנייבסקי ומבקש להתכנס בבתי הכנסיות בליל שישי בחצות הלילה שזו שעת התגברות הרחמים.

ולזאת נתכנס כולנו ברחבי ארץ הקודש בליל שישי פרשת בהר הבעל"ט בחצות הלילה, בשעת תגבורת הרחמים בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות לתפילה ואמירת סליחות ולבקשת רחמים, ועל גבאי בתי הכנסת לפתוח שערי בתי הכנסת, והמון ישראל קדושים יתאספו להתחנן בסדר התפילה".

הרב קנייבסקי מפרט את סדר התפילה: "תהלים – פרקים: י"ג, כ', קכ"ג, ק"ל, קמ"ב. סליחות: 'אזכרה אלוקים 'קל מלך', תקיעה בשופר תשר"ת 3 פעמים, השם, השם.  קבלת עול מלכות שמים, 'שמע ישראל' פעם אחת, 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' 3 פעמים, 'ה' הוא האלוקים' 7 פעמים, ו'מזמור שיר ליום השבת'".

ובזכות תפילותינו אשר יתקבלו בשערי שמים נזכה לברכות השבת, כי היא מקור הברכה  לחיים וברכה וכל טוב, וה' יערה רוח טהרה ממרום להשיב לב בנים על אבות, ואנו את שלנו נעשה, וה' הטוב ישקיף ממעון קדשו ויברך את עמו ישראל ואת הארץ אשר נתן לנו, וכי אשמרה שבת – קל ישמרנו.