אחד אמר לי, אני רוצה להיות מקובל… אמרתי לו, יש 11 דברים לעשות לפני

הרב מיכאל לסרי שליט"א על הליך החזרה בתשובה וימי ספירת העומר

הרב מיכאל לסרי שליט"א על הליך החזרה בתשובה וימי ספירת העומר

סיימנו את החגים ברוך ה'.
הכל עבר בשלום ובשמחה, אבל אנשים לא התפנו לדבר על ספירת העומר, משום שכולם היו עסוקים.
כעת מתפנים לראות מה הספירה הזו שהחלו לספור…
מה קורה כאן, מה הסיפור הזה, מה פתאום בעם ישראל יש נושא של ספירה שצריך לספור?

לפי ספר החינוך, הספירה היא ציפייה למתן תורה.
באמת הקושיה היא מאד עצומה:
כל כך רצינו להתפטר מהחמץ, זרקנו אותו, שרפנו אותו, ביערנו אותו, ומיד אחרי ליל הסדר מתחילים לספור ספירת העומר, כלומר רוצים להגיע לשבועות, ומה ממתין בשבועות? קרבן ציבור שנקרא שתי הלחם, להקריב חמץ, וכולם מצפים לזה מיום הראשון אחרי ליל הסדר…
מה קרה?
עכשיו התפטרת מהחמץ ומיד אתה סופר את הימים להגיע לחמץ?

פלא עצום

מתברר דבר מדהים:
יש תהליך להגיע למטרה מסוימת ובלא התהליך אינך יכול להגיע.
יתרו הגיע למדבר, בא למשה רבנו ואמר: הייתי אחד היועצים של פרעה וראיתי שיצאתם ממצרים, יש אלוקים בעולם,אני חוזר בתשובה, רוצה תפילין, שבת, מהר מהר לפני שתהיה שקיעה, חייב להתחיל לשמור מצוות.

משה רבינו אומר לו, אדוני, את בעלי התשובה האלה אני מכיר טוב טוב, רוצים ישר לקפוץ למדרגות גבוהות.
יש בעלי תשובה שאין להם מדריך, זה גרוע ביותר.
הם יוצאים, "זוז, הכל הבל הבלים, רק התורה, זהו, אני מחמיר"…
אמרתי לו, הלו, יש חמור מחמיר ויש מחמיר חמור.
קודם אוכלים מטרנה, לא דוחפים נקניקיות.
רוצה לדעת תורת הקבלה? יש סדר.

אני מכיר אחד כזה, בא גידל זקן והוא שעיר, גדל לו זקן בעיניים, באוזניים, נכנס לים מוציא חצי קילו דגים רק מהזקן שלו…
תירגע…
הכל במתינות.
יש תהליך.
אומר יתרו למשה רבינו, אני מכיר את בעלי התשובה האלה, הם נופלים מיידית.
מה עושים קודם?
שב ואספר לך את סיפור יציאת מצרים.

ויספר משה לחותנו את כל התלאה שמצאתם בדרך.
אחרי הסיפור שואל את יתרו, מה אתה אומר?
יתרו מתחיל לדבר: עתה ידעתי כי גדול ד' מכל האלוקים.
מה זה עתה ידעתי? באת עם הידיעה, לא?!
אמרת, אני רוצה לחזור בתשובה!
לא –לא! לאחר ששמעתי את יציאת מצרים, הבנתי את היסוד של עם ישראל, עכשיו אני יכול להבין לקבל את התורה.

 

אני רוצה להיות מקובל

זה בדיוק התהליך. בלי סיפור יציאת מצרים של 'והגדת לבנך' אין חג שבועות.
חג שבועות יכול להגיע רק אם קדמה לו יציאת מצרים.
אתה רוצה להיות אדם חדש, שפותח חיים חדשים?
אתה צריך סיפור יציאת מצרים, אני ה' אשר הוצאתיך מארץ מצרים.
קודם כל יציאת מצרים, לאחר מכן נקבל את התורה.

לכן החכמה של יהודי לעשות הכל בתהליך, לא קופצים קפיצות.
יש כאלה אתה רואה אותם עוד לא יודעים ש"ס או פוסקים, ישר נהיים מקובלים מקופלים, 'מקופלת'…
אומר להם הקב"ה: יש ספירת העומר, ארבעים ותשעה ימים זה בגימטריה 'מידה', קודם נבדוק את המידות שלך.

אחד אמר לי, אני מרגיש שאני יכול להיות מקובל…
אני רוצה להיות מקובל!

אמרתי לו, אתה רוצה להיות מקובל? אין בעיה, יש תהליך, נראה אם תצליח לעשות אותו.
יש 11 דברים לפני שאתה נהיה מקובל. הוא שאל, מה הם?
אמרתי, תקרא בתפילה:
'ויציב' תהיה בן אדם יציב 'ונכון' תהיה בן אדם נכון, 'וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר', אחר כך 'ומקובל'…

וזה כל נושא הספירה, לצאת מכל הכוחות השליליים שקיבלנו במצרים ולהיכנס למקומות קדושים.
עם ישראל עושה תהליכים, אי אפשר לתת להם את התורה מיד, זה להבדיל כמו לתת תורה לחמורים, חמור לא יכול לקבל את התורה.

לכן מיד כשמתחילים להתארגן עם הנושא של ספירת העומר נכנסת פרשת קדושים, לומר לך, זו המטרה, להיות קדוש, מופרש מהעולם הזה. זה עם ישראל.
כך נתקדם לתוך השנה החדשה –הרי ניסן זה ראש השנה לחודשים – בצורה טובה ונאמנה, נפלאה ומיוחדת.

מתוך עלון 'במה' ניסן ע"ט