האם אני יכולה להתפלל גם בשפה הצרפתית או שהתפילות חייבות להיאמר דווקא בלשון הקודש – עברית?

כבוד הרב שלום וברכה אני מתגוררת בעיר מרסיי, ואני שולטת קצת בעברית, אבל יותר קל לי לדבר וכמובן להתפלל בצרפתית נשאלת השאלה האם אני יכולה להתפלל  להקדוש ברוך הוא, גם בשפה הצרפתית או שהתפילות חייבות להיאמר דווקא בלשון הקודש – עברית? תשובה: התפילה היא הקשר העיקרי והמרכזי שלנו לבורא עולם, ומצווה על כל אדם, גבריםקרא עוד...

כבוד הרב

שלום וברכה

אני מתגוררת בעיר מרסיי, ואני שולטת קצת בעברית, אבל יותר קל לי לדבר וכמובן להתפלל בצרפתית

נשאלת השאלה האם אני יכולה להתפלל  להקדוש ברוך הוא, גם בשפה הצרפתית או שהתפילות חייבות להיאמר דווקא בלשון הקודש – עברית?

תשובה:

התפילה היא הקשר העיקרי והמרכזי שלנו לבורא עולם, ומצווה על כל אדם, גברים ונשים כאחד, להתפלל בכל יום לקדוש ברוך הוא.

את התפילות הקבועות שתיקנו חכמנו זכרונם לברכה להתפלל, אנחנו אומרים בלשון הקודש, מתוך הסידור, אך את התפילות הפרטיות שנאמרות בין לבין, וגם במהלך התפילה הקבועה, אפשר לומר בכל שפה.

השאלה שאת שואלת, זוכה להתייחסות כבר בדברי חכמנו זכרונם לברכה, ובספרי ההלכה שנכתבו בעקבותיהם. וכך כותב ה'משנה ברורה' בשם ה'חיי אדם' (בסימן קכ"ד סעיף קטן ח'): "נכון וראוי לכל אדם להתפלל בכל יום על צרכיו ופרנסתו, ושלא ימוש התורה מפיו וזרעו וזרע זרעו, ושיהיו כל יוצאי חלציו עובדי ה' באמת, ושלא ימצא חס ושלום פסול בזרעו, וכל מה שיודע בליבו שצריך לו. ואם אינו יודע לדבר צחות בלשון הקודש יאמרנה אף בלשון אשכנז (אידיש – השפה שהיתה נפוצה בין היהודים במקומם), רק שיהיה מקירות ליבו".

לכן ברור שאת יכולה להתפלל בצרפתית ובכל שפה אחרת, וגם מי שמתפלל בעברית יכול לדבר אל הקדוש ברוך הוא במילים שלו, כמו אדם המדבר עם אהוביו, והחשוב מכל הוא שהתפילה תהיה מעומק הלב, ולא רק באמירת מילים מן השפה ולחוץ, מבלי לחשוב על המשמעות שלהן.

ועוד חשוב לדעת שכמו שכשאדם צריך איזו ישועה בגשמיות, כמו בענייני רפואה או פרנסה, הוא מבין שהוא צריך להתפלל על זה ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, כך גם אפשר וצריך להתפלל על רוחניות, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו ללמוד תורה ולזכור את ההלכות, שיסייע לו להתגבר על היצר הרע והניסיונות שהוא מביא עלינו, וצריך לזכור שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, ולכל תפילה יש השפעה גדולה מאוד בשמי מרום.

 


 

ארגון "אחינו" מגיש סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הצבנו לעצמנו כמטרה לתת להם מגוון הכלים ואפשרויות לנווט בחכמה את דרכם בעולם התשובה.

מאות פעילים הפזורים בכל הארץ נמצאים בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך, לומדים איתם ומסייעים להם להשתלב בישיבה ובחברה שומרת תורה ומצוות.