לא קיבלתי את מה שרציתי

למדתי שכשיש ניסיון, כדאי לחשוב על משהו שאני מאוד רוצה, משהו טוב כמובן, בתמורה לזה שאני אעמוד בניסיון, וזה יכול לעזור. ומה אם התגברתי ובכל זאת לא קיבלתי את מה שרציתי?

 

   

למדתי שכשיש ניסיון, כדאי לחשוב על משהו שאני מאוד רוצה, משהו טוב כמובן, בתמורה לזה שאני אעמוד בניסיון, וזה יכול לעזור. ומה אם התגברתי ובכל זאת לא קיבלתי את מה שרציתי?

 

   

תשובה:
קודם כל, אם יש לאדם איזה שהם צער וייסורים, זה בטוח רק בגלל החטאים שלו. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה (ברכות ה.), שאם רואה אדם שייסורין באין עליו, יפשפש במעשיו. לכן יכול להיות שמה שיש לך צער, זה בגלל חטאים קודמים שעשית.

 אבל בכל מקרה בטוח הרווחת אפילו בעולם הזה מזה שהתגברת, כי ניצלת מעוד ייסורים. חוץ מזה, שזה שהתגברת מקרב את הישועה שלך, ויכול להיות שאם תמשיך כל הזמן ללכת בדרך הנכונה אז בסוף אתה תזכה לישועה. וגם יכול להיות שבזכות זה שהתגברת, ניצלת מהרבה סכנות שכמעט קרו לך ובסוף לא קרו. כמו שאומרים בשם חכמינו זיכרונם לברכה (שבת ל"ג.), שבשעת הסכנה ניצול האדם על ידי זכויותיו, ובזה הוא מקבל שכרו.

במיוחד היום, שיש כל כך הרבה תאונות דרכים, גם להולכי רגל וגם למי שנוסעים במכונית. וכשהאדם נכנס למצב של כמעט תאונה והוא ניצל, לוקחים זכות שמגיע לו שכר עליה, ובשכר הזה מצילים אותו. בעצם, בחיים שלנו כל הזמן אנחנו צריכים שיעזרו לנו מהשמיים, בכל מיני דברים. ומי שמתגבר על היצר שלו הוא בעצם אוסף לעצמו זכויות, שיבואו לעזור לו ולהציל אותו מכל רע.

לדוגמה: כמה מוכן אדם שחלילה אין לו ילדים, לשלם כדי שיהיו לו ילדים? ואחר כך כשסוף סוף יש לו ילדים, כמה הוא רוצה שהילדים שלו ייוולדו בריאים, בלי מומים חס ושלום? ואחרי שהם נולדו כמה הוא צריך להתפלל שהם יאריכו ימים, לא יחלו באיזו מחלה ולא יקרה להם שום דבר, וכדומה? והרי כל אחד גם רוצה שהילדים שלו יהיו צדיקים ותלמידי חכמים, וגם על זה צריך להתפלל. אז כשאדם מתגבר על היצר שלו הוא יזכה לראות "דור ישרים יבורך", כמו שכתוב בפסוק (תהילים קי"ב), שזהו שכרו של מי שהוא ירא השם.

ומה שלמדת שבזמן הניסיון כדאי לחשוב על משהו שאתה רוצה, בתמורה לזה שתעמוד בניסיון, הכוונה שתחשוב על דבר מסוים שבשבילו אתה מרגיש שכדאי לך להתגבר. ואפילו אם לא תקבל את אותו דבר בדיוק, אתה עדיין תקבל שכר ולא תפסיד כלום. כי הקושי העיקרי בזמן הניסיון הוא, שנדמה לנו שאין לנו כוח לנצח את היצר. ועל ידי המחשבה הזאת על הדבר המסוים הזה שבשבילו כדאי לנו להתגבר, נגלה שדווקא יש לנו כוח לנצח ולהתגבר על היצר. לכן אל תתעצבן אם לא הכל נעשה כמו שאתה רוצה, במיוחד שיכול להיות שאתה צריך לחכות בסבלנות, ולהתפלל הרבה גם כן. מה שבטוח, שהתגברות על היצר רק יכולה להועיל לך. ולעומת זאת, אם האדם חוטא חלילה, החטא מרחיק ממנו את הישועה שלו.
 

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.