שכר ביחס לרצון – כן או לא?

      האם ככל שהרצון שלי לעשות את רצון השם הוא חזק יותר, ככה אני אקבל שכר גדול יותר?       בספרו 'פרקי משה' (בתחילת פרק שני במסכת אבות). כתוב במשנה, "הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרם של מצוות". כלומר שאולי המצוה הקלה הזאת שעשית יש עליה שכר עצום.קרא עוד...

 

   

האם ככל שהרצון שלי לעשות את רצון השם הוא חזק יותר, ככה אני אקבל שכר גדול יותר?

 

   

בספרו 'פרקי משה' (בתחילת פרק שני במסכת אבות). כתוב במשנה, "הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרם של מצוות". כלומר שאולי המצוה הקלה הזאת שעשית יש עליה שכר עצום. אבל זה לא מובן, כי הרי ברור שיש מצוות שהן יותר חמורות משאר המצוות! והוא עונה: באמת השכר של המצוות הוא לפי כמה שהמצוה חמורה, אלא שחוץ מהשכר על כל מצוה, השם יתברך נותן גם תוספת שכר על כל מצוה, והתוספת הזאת היא גדולה יותר מהשכר של המצוה כולה.

התוספת הזאת היא לא לפי כמה שהמצוה חמורה, אלא לפי הרצון שיש בזמן שמקיימים אותה. ובזה אין הבדל בין מצוה קלה לחמורה. וככה הוא כותב: "הנה, אותו המתן שכר שהוא למעלה מהשכר, ואיננו ניתן לפום צערא, או לפי חומר המצוה, רק לפי הרצון ושלמות הכוונה במצוות… לפי שעם היות שידענו ששכר המצוה הוא לפי חומרתה, הנה המתן שכר לא ידענו מה הוא, כי אין ערוך אליו ואיננו כפי הפעולה, רק כפי הרצון והכוונה והתכלית".

מעכשיו תבין, שאם התוספת שכר היא רק לפי הרצון של האדם, יכולה להיות מצוה קלה שהאדם יעשה אותה ברצון חזק להשם יתברך, ויקבל עליה שכר גדול יותר מאשר על מצוה חמורה שעשה אותה בלי להתכוון לזה. ולכן, כשאדם מתנהג כמו שצריך, לומד ומתפלל, החשיבות של זה בשמיים, היא רק לפי הרצון שלו. כי אם הרצון שלו בלימוד הוא להתגאות ולהציק לחברים שלו, חס ושלום, אז עדיף שהוא לא היה נברא. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, וזה מובא בתוספות בגמרא,

שהתורה שלו הופכת בשבילו ל"סם מוות", כלומר היא מזיקה לו במקום להועיל. אפילו אם הלימוד שלו הוא לא כדי להתגאות ולהציק, הנביא ישעיה אומר (פרק כ"ט פסוק י'), שרצון השם יתברך הוא, שהאנשים לא יעשו את המצוות כ"מצוות אנשים מלומדה", כלומר, בלי לחשוב ולהתכוון. עכשיו, כשאתה עושה מצוות, אתה תדע להשקיע את הכוחות שלך והמאמצים שלך ברצון ובחשק לעשות אותן, כי זה העיקר.

לסיכום, החשיבות של כל מצוה שאדם עושה היא לפי הרצון שיש לו להשם יתברך.
כמו שכתוב בזוהר (פרשת כי תצא דף רפ"א:) שרחמנא לבא בעי, והכוונה שהשם יתברך רוצה את הלב שלנו, את הרצון שלנו. לכן אתה צריך להבין שגם אם עדיין אתה לא מצליח להגיע לשלמות כמו שאתה רוצה, בכל זאת תמשיך תמיד לרצות לעשות דברים חיוביים ותתפלל על זה, ובמשך הזמן אתה תראה בעצמך שאתה משתפר.

תשמח בכל פעם שאתה מצליח לא לעשות מעשה לא טוב או לא לחשוב מחשבה לא טובה, כי כל פעם שאתה מצליח להתגבר על היצר שלך, זה רווח נצחי. ואל תיתן ליצר שלך לפתות אותך להתייאש שאם לא הגעת לשלמות אתה לא שווה כלום, כי זה שקר וכזב. כי באמת בכל התגברות שאתה מתגבר, אתה עושה נחת רוח גדולה מאוד להשם יתברך.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.