לוח ספירת העומר להורדה

      "וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות…" 

1

 

ט"ז ניסן

2

 

י"ז ניסן

3

 

י"ח ניסן

4

 

י"ט ניסן

 5

 

כ' ניסן

 6

 

כ"א ניסן

 7

 

כ"ב ניסן

 8

 

כ"ג ניסן

9

 

כ"ד ניסן 

10

 

כ"ה ניסן 

11

 

כ"ו ניסן 

12

 

כ"ז ניסן 

13

 

כ"ח ניסן 

14

 

כ"ט ניסן 

 15

 

 ל' ניסן

16

 

א' אייר 

17

 

ב' אייר 

18

 

ג' אייר 

19

 

ד' אייר 

20

 

ה' אייר 

21

 

ו' אייר 

 22

 

ז' אייר

23

 

ח' אייר 

24

 

ט' אייר 

25

 

י' אייר 

26

 

י"א אייר 

27

 

י"ב אייר 

28

 

י"ג אייר 

 29

 

י"ד אייר

30

 

ט"ו אייר 

31

 

ט"ז אייר 

32

 

י"ז אייר 

33

 

י"ח אייר 

34

 

י"ט אייר 

35

 

כ' אייר 

 36

 

כ"א אייר

37

 

כ"ב אייר 

38

 

כ"ג אייר 

39

 

כ"ד אייר 

40

 

כ"ה אייר 

41

 

כ"ו אייר 

42

 

כ"ז איר 

 43

 

כ"ח אייר

44

 

כ"ט אייר 

45

 

א' סיון 

46

 

ב' סיון 

47

 

ג' סיון 

48

 

ד' סיון 

49

 

ה' סיון 

   חג השבועות , זמן מתן תורתינו