לוח ספירת העומר להורדה

מסתפקים כמה צריך לספור היום? אנחנו נעזור לכם! לוח ספירת העומר עם סימון הימים שספרו ולוח ספירת העומר מעוצב להורדה בקובץ pdf.

      "וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות…" 

1

 

ט"ז ניסן

2

 

י"ז ניסן

3

 

י"ח ניסן

4

 

י"ט ניסן

 5

 

כ' ניסן

 6

 

כ"א ניסן

 7

 

כ"ב ניסן

 8

 

כ"ג ניסן

9

 

כ"ד ניסן 

10

 

כ"ה ניסן 

11

 

כ"ו ניסן 

12

 

כ"ז ניסן 

13

 

כ"ח ניסן 

14

 

כ"ט ניסן 

 15

 

 ל' ניסן

16

 

א' אייר 

17

 

ב' אייר 

18

 

ג' אייר 

19

 

ד' אייר 

20

 

ה' אייר 

21

 

ו' אייר 

 22

 

ז' אייר

23

 

ח' אייר 

24

 

ט' אייר 

25

 

י' אייר 

26

 

י"א אייר 

27

 

י"ב אייר 

28

 

י"ג אייר 

 29

 

י"ד אייר

30

 

ט"ו אייר 

31

 

ט"ז אייר 

32

 

י"ז אייר 

33

 

י"ח אייר 

34

 

י"ט אייר 

35

 

כ' אייר 

 36

 

כ"א אייר

37

 

כ"ב אייר 

38

 

כ"ג אייר 

39

 

כ"ד אייר 

40

 

כ"ה אייר 

41

 

כ"ו אייר 

42

 

כ"ז איר 

 43

 

כ"ח אייר

44

 

כ"ט אייר 

45

 

א' סיון 

46

 

ב' סיון 

47

 

ג' סיון 

48

 

ד' סיון 

49

 

ה' סיון 

   חג השבועות , זמן מתן תורתינו