5 דברים שכדאי לדעת על 'ארץ ישראל'

ארץ ישראל יש בה קדושה מיוחדת, עד שנהגו גדולי החכמים בדורות קדמונים כשהגיעו לארץ ישראל

  • ארץ ישראל יש בה קדושה מיוחדת, עד שנהגו גדולי החכמים בדורות קדמונים כשהגיעו לארץ ישראל, להתכופף אליה ולנקש את אדמתה, והיו שאף התגלגלו על העפר של ארץ הקודש, כדי להראות את חיבתם ואהבתם הגדולה לאדמתה של ארץ ישראל.
  • חכמנו זיכרונם לברכה אומרים ש'ארץ ישראל נקנית בייסורים', והכוונה היא שאדם אינו יכול לזכות לגור בה מבלי שישלם על כך מחיר של ייסורים והתמודדות עם קשיים, גם אם הם אינם גדולים במיוחד.
  • לפי חלק מגדולי פוסקי ההלכה, ובכללם גם הרמב"ם (רבי משה בן מיימון), מי שנמצא בארץ ישראל, אסור לו לצאת ממנה אלא בתנאים מיוחדים כמו לצורך מציאת אשה לחתונה, לצורך פרנסה או לצורכי רפואה, וגם מי שיצא בגלל תנאים אלו, מחויב לחזור ולהתגורר בארץ ישראל כשהדבר יתאפשר לו.
  • חשיבות גדולה יש לקבורת מתים באדמת הקודש, ויהודים מכל רחבי העולם נהגו לבוא לעת זקנתם לארץ ישראל כדי שיזכו להיקבר ברגבי אדמתה. כמו כן נהוג בעולם היהודי כולו, להניח מעט אדמה מארץ ישראל בתוך קבריהם של יהודים, כשקוברים אותם באדמת חוץ לארץ.
  • ישנם מצוות שנקראות 'תלויות בארץ' ומקיימים אותן רק בפירות וירקות שגדלו על אדמת ארץ ישראל: מצוות תרומות ומעשרות, מצוות שמיטה, מצוות 'נטע רבעי' ועוד מצוות שנוהגות רק בארץ ישראל, ומי שמתגורר בחוץ לארץ אינו זוכה לקיים אותן.