לוח זמנים לחג הפסח תשע"ט – 2019

 אלעדבאר שבעבית שמשביתר עיליתבני ברקחיפהירושליםמודיעיןצפת
בדיקת חמץאחרי תפילת מעריב בצאת הכוכבים
סוף זמן אכילת חמץ09:5609:5809:5709:5609:5709:5609:5609:5609:53
סוף זמן שריפת חמץ11:1811:1911:1811:1711:1811:1711:1711:1711:15
שעה עשירית15:5515:5515:5415:5415:5515:5515:5415:5415:53
הדלקת נרות שבת ויום טוב ראשון של פסח18:4118:5218:4118:4518:5218:4518:3518:5318:45
חצות היום והלילה00:3900:3900:3900:3800:3900:4800:3800:3800:37
צאת שבת ויום טוב ראשון של פסח19:5019:4919:4919:4919:5119:5119:4819:4919:49
הדלקת נרות שביעי של פסח18:4618:5618:4518:4918:5618:4918:3918:5718:50
צאת שבת פרשת אחרי מות19:5619:5519:5519:5419:5619:5719:5419:5519:55