לוח זמנים לחג הפסח תשע"ח – 2018

בדיקת חמץ
יום חמישי בערב, אור ליום שישי י"ד ניסן ה'תשע"ח (29.3.2018)
מיד בתחילת הלילה לאחר תפילת מעריב.

 

סוף זמן אכילת חמץ
יום שישי י"ד ניסן ה'תשע"ח (30.3.2018)
ירושלים: 10:08 תל אביב: 10:10 חיפה: 10:09 באר שבע: 10:10

סוף זמן ביעור חמץ
יום שישי י"ד ניסן ה'תשע"ח (30.3.2018)
ירושלים: 11:26 תל אביב: 11:28 חיפה: 11:26 באר שבע: 11:28

 

תחילת שעה עשירית
ראוי להמנע מקביעת סעודה בערב שבת ויום-טוב אחר הצהריים משעה :
ירושלים: 15:50 תל אביב: 3:51 חיפה: 15:51 באר שבע: 15:51

 

שבת ויום טוב ראשון של פסח
יום שישי י"ד ניסן ה'תשע"ח (30.3.2018)
ירושלים: 18:21 תל אביב: 18:38 חיפה: 18:31 באר שבע: 18:39

 

סוף זמן אכילת אפיקומן (חצות)
ירושלים: 00:43 תל אביב: 00:45 חיפה: 00:44 באר שבע: 00:44

צאת שבת ויום טוב ראשון של פסח

שבת קודש ט"ו ניסן ה'תשע"ח (31.3.2018)
ירושלים: 19:34 תל אביב: 19:36 חיפה: 19:36 באר שבע: 19:35

 

הדלקת נרות שביעי של פסח
יום חמישי כ' ניסן ה'תשע"ח (5.4.2018)
ירושלים: 18:25 תל אביב: 18:42 חיפה: 18:35 באר שבע: 18:43

 

צאת חג שביעי של פסח
יום שישי כ"א ניסן ה'תשע"ח (6.4.2018)
ירושלים: 19:38 תל אביב: 19:40 חיפה: 19:40 באר שבע: 19:39

 

הדלקת נרות שבת – איסרו חג
יום שישי כ"א ניסן ה'תשע"ח (6.4.2018)
ירושלים: 18:26 תל אביב: 18:43 חיפה: 18:36 באר שבע: 18:43

 

צאת שבת – איסרו חג
שבת קודש כ"ב ניסן ה'תשע"ח (7.4.2017)
ירושלים: 19:39 תל אביב: 19:41 חיפה: 19:41 באר שבע: 19:40