רשימת מוצרים כשרים / לא כשרים לפסח, חששותיהם ודינם