5 דברים שאולי לא ידעת על 'הבדלה' של מוצ"ש

במוצאי שבת אנחנו מבדילים בין קודש לחול, בטקס ה'הבדלה'. ליקטנו עבורכם כמה דברים מעניינים שכדאי לדעת ^ שבוע טוב!!

במוצאי שבת אנחנו מבדילים בין קודש לחול, בטקס ה'הבדלה'. ליקטנו עבורכם כמה דברים מעניינים שכדאי לדעת – שבוע טוב!!

 

  • בעבר היתה תקופה שבה עם ישראל בכללותו סבל מעוני מחפיר, ולרוב האנשים לא היה כסף לקנות יין להבדלה. בשל כך תיקנו חכמינו זיכרונם לברכה, שיבדילו בתפילה, והוסיפו את פסקת 'אתה חוננתנו' בברכת חונן הדעת שבתפילת העמידה בערבית של מוצאי שבת. עם זאת, אפשרות זו נועדה רק לזמן ההוא, ולאחר שהמצב הכלכלי השתפר, חזרה התקנה הראשונה לעשות הבדלה על היין.

 

  • אפשר לעשות הבדלה לא רק על יין, אלא גם על מיץ ענבים כמובן, וכמו כן גם על 'חמר מדינה', כלומר משקה שנפוץ מאוד במדינה. לכן אפשר להבדיל גם על כוס בירה, ויש רבנים שפוסקים שאפשר להבדיל אפילו על כוס קפה.

חשוב לזכור כשמבדילים על משקאות אחרים, לברך ברכת 'שהכל נהיה בדברו' ולא ברכת בורא פרי הגפן השמורה רק ליין ולמיץ ענבים.

 

  • את טקס ההבדלה אנחנו פותחים עם הקדמה של פסוקים מלוקטים מהתנ"ך, שמסמלים ברכה והצלחה בתפילה שאכן נזכה לברכה והצלחה בימות השבוע.

 

  • כמו כן אנחנו מברכים בטקס ההבדלה ברכת 'בורא מאורי האש' על נר דולק, כי אדם הראשון נברא בששת ימי המעשה וכשהגיע הלילה נכנסה השבת. לכן הוא לא הדליק אש עד מוצאי שבת, שאז עשה זאת בפעם הראשונה ולכן זה הזמן שבו אנחנו מברכים על האש שממנה אנחנו נהנים כל ימות השבוע למאור, לבישול ולצרכים נוספים.

 

  • ולמה אנחנו מברכים 'בורא מיני בשמים'? בגלל שבשבת קודש זוכה כל יהודי ל'שנמה יתירה', כלומר עוד נשמה שנכנסת בגופו ובמוצאי שבת הנשמה היתירה מסתלקת ממנו, מה שמביא על האדם חולשה, ולכן אנחנו מריחים בשמים כדי להתחזק ולהתעשת על מנת שנוכל להמשיך ולעשות את רצון ה' בשבוע הבא עלינו לטובה.