הנה לנו עד כמה חשובה בעיני השי"ת אמונה תמימה של יהודי

הרב ראובן אלבז על הזכות שהצילה מן הבצורת

הרב ראובן אלבז על הזכות שהצילה מן הבצורת

המעשה הבא התרחש בזמנו של אחד מגדולי הראשונים, רבי שלמה בן אדרת, הרשב"א.

באחת השנים היתה בצורת קשה, לא ירדו גשמים. כל התפילות לא הועילו לבקוע את הרקיע, ועצירת הגשמים נמשכה.

לילה אחד חלם הרשב"א חלום, שיש מוכר ירקות בעיר, ואם הוא יתפלל, אזי ירדו גשמים. הרשב"א היה בטוח שמן הסתם מדבר בצדיק נסתר, אחד מל"ו צדיקים, וביקש שיביאוהו לפניו. התברר שמדובר ביהודי מן השורה, שבקושי ידע לקרא, וככל שניסה הרשב"א לשכנעו לגלות כי הוא צדיק נסתר, התעקש הלה לומר לו כי בסך הכל הוא מוכר ירקות.

אמר לו הרשב"א: "מבקש אני ממך שתתפלל לקב"ה שיוריד גשמים".

הלך אותו ירקן לחנותו, הביא משם את המאזנים שלו, וכך אמר: "ריבונו של עולם, המשקל הזה יעיד עד כמה אני זהיר לשקול כדין, שלא תהיה איפה ואיפה, וחלילה לא יהיה אפילו חשש קל שבקלים לגזל. ועתה, בזכות זה שאני מתאמץ כל כך לשקול כדת וכדין, מבקש אני ממך, ריבונו של עולם שתתאמץ למען עמך ישראל ותוריד גשמים".

אך כילה אותו ירקן את תפילתו, התקדרו השמים בעבים וגשם החל ניתך ארצה.

הנה לנו עד כמה חשובה בעיני השי"ת אמונה תמימה של יהודי. עמידתו בנסיון הקשה של גזל, היא זו שגברה על תפילותיהם של תלמידי חכמים וצדיקים.

מי שזוכה להתקרב לשכינה, לדבוק באמונה ולעמוד בנסיון, מעלתו גדולה מאין כמוה, וזה מה שהשי"ת דורש מאיתנו.

(מתוך הספר 'משכני אחריך', שמות)