סדר ההגדה של פסח

קדש - ורחץ - כרפס - יחץ - מגיד - רחצה - מוציא - מצה - מרור - כורך - שולחן עורך - צפון - ברך - הלל - נרצה

סדר ההגדה של פסח - להורדה מאת הרב שלמה גרינבויים - לחץ כאן  סדר ההגדה של פסח – להורדה מאת הרב שלמה גרינבויים – לחץ כאן

 

"קדש"

מוזגים לו כוס ראשונה, נוטלה בשתי ידיו, מחזיקה ביד ימינו ומקדש.

חיוב קידוש בשבת למדים בגמרא מהכתוב "זכור את יום השבת לקדשו"- זוכרהו על היין, ומנין שזכירה היא על היין, שנאמר "זכרו כיין לבנון" ועוד נאמר "נזכירה דודיך מיין".

וכשם שמקדשים בלילי שבת, כך מקדשים בלילי ימים טובים, שכולם שבתות הם, ודרשה מיוחדת מצינו לקידוש בפסח שכתוב "זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים" ולומדים היקש "זכור זכור" משבת, שכשם שבשבת כתוב זכור את יום השבת לקדשו ולומדים חיוב קידוש כן בחג הפסח שכתוב בו זכור יש חיוב קידוש.

אף שבקידוש של כל השנה מי שקשה לו לשתות יין יכול לקדש וליתן לאחר לשתות היין, בליל פסח שכוס של קידוש היא מד' כוסות, חייב המקדש בעצמו לשתות היין ככל המסובים.

מנהג ראוי וטוב להימנע משיחה בטילה לאחר הקידוש עד אחר ההלל (של"ה הקדוש).