כנסו לקליפ שצבר כבר 5.5 מיליון צפיות

"ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל…"

די! די לפוליטיקה, די ללשון הרע, די לפילוג, די לשנאת חינם.

בואו נגדל, נתאחד, נאהב ויבוא הגואל. אמן!!!