ספירת העומר והגאולה

בתקופה שבין מוצאי יום ראשון של פסח (ט"ז בניסן) ועד ערב לפני חג השבועות (ה' בסיון), מברך כל אדם מישראל אחרי תפילת ערבית, ברכה על ספירת העומר, ואומר בפיו את המספר הסידורי של אותו יום.

"וספרתם לכם ממחרת השבת… עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום" (שם, ט"ו-ט"ז).

בני ישראל יצאו ממצרים בפסח. לאחר מאות שנות סבל, שעבוד וגלות, נשמו מלוא הריאות חירות. ומיד, למחרת יום גאולה, בעוד שכרון החופש מסחרר, מודיעים להם באמצעות מצווה זו: לאט לכם, המטרה עדיין לא הושגה, טרם הגעתם אל המנוחה ואל הנחלה. החופש שהושג אינו סוף הדרך כי אם תחילתה, הצעד הראשון. עתה, הנכם בדרך להר סיני, שם תקבלו עליכם את החוקה האלוקית ותזכו לחירות רוחנית. זו המטרה.

הספירה באה להחדיר רעיון זה אל התודעה. רצונה להגן על העם מפני העייפות המכרסמת בלב כל עם, המדמה שבחירות מעול זרים השיג את מטרתו העליונה. הספירה הזאת שנערכת יום יום, היא רענון של שאיפות הגאולים, לבל יסתפקו במינימום שהושג, אלא ימשיכו לחלום, ללחום ולהיאבק עד להשגת המקסימום, להגיע להתפתחות הרוחנית של העם, שתביא לאושר הנכסף.

בכוחה של ספירה זו לקרב נפשית למעמד מתן תורה. לא רק אז במדבר, כי אם בכל הדורות. היא מצביעה על הרצון הגדול על ההשתוקקות אל היום הנכבד שלבנו נכסף אליו. כעבד ישאף לצל וימנה תמיד מתי תבוא העת הנכספת. כיוון שהמניין מראה לאדם שכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא.

בדומה לאסיר הסופר בכיליון נפש את הימים שנותרו עד ליום שחרורו, כך ספרו בני דור המדבר את הימים עד ליום שבו יזכו לעבוד את האלוקים למרגלות הר סיני. בספירה זו הפקיעו את חג הפסח ממועדו העצמאי והפכוהו למבשרו של חג השבועות. כך נוצר הגשר והקשר בין שני חגים אלו. הספירה המאחדת לימדה, שאין להפריד בין גאולתם הגשמית לבין גאולתם הרוחנית. אין הראשונה קיימת בלעדי רעותה. מהפכות רבות שקעו בגלל עייפות גיבוריהן שהאמינו כי הגיעו לסוף הדרך, ואין עוד אל מה לשאוף. יציבותן של מדינות רבות שזכו ביום מן הימים לעצמאות, התערערה, משום שהמטרה האחרונה שנותרה להן היתה מאבקי שלטון מכוערים בין המשחררים.

ספירת העומר אומרת 'לא'! למה שהושג. היא רואה ביציאת מצרים שלב, שלב חשוב ויקר, אך לא ייתכן להחליפו בסולם עצמו, בסולם העלייה הרוחנית והשלמות האנושית הגלומה בתורה של חג השבועות.

[ערכים]