האוצר הנסתר

המושג "רכוש נטוש" מוכר היטב לבני דור תש"ח תושבי ירושלים וחיפה, יפו ורמלה. חרדת אלוקים נפלה על הערבים, הללו נסו מבתיהם, נטשו אותם והיהודים זכו ברכוש נטוש זה. לא היתה זו הפעם הראשונה שחרדת אלוקים נפלה על הגויים תושבי הארץ, והיהודים – שארץ זו שייכת להם, כפי שמובא בפירוש רש"י הראשון בחומש – זכו ברכושם.

כאשר התקרבו בני ישראל לארץ מורשתם, העידה רחב, תושבת העיר יריחו: "נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון ולעוג אשר החרמתם אותם. ונשמע ויימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם" (יהושע ב', ט'-י"א).

ואמנם, בני ישראל שנחלו את הארץ, זכו ברכוש רב, כפי שהובטח בתורה: "ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נטעת, ואכלת ושבעת" (דברים ו', י"א).

יהודי בן דור המדבר, לאחר עשרות שנות נדודים במדבר ציה, חלם על בית משלו ועל אחוזה משפחתית. והנה הגיע היום, והוא זכה בה! היא היתה מושלמת, בית כפרי נהדר, בנוי אבני גזית, מכיל חדרים גדולים ומרפסות מקורות בדליות גפנים ותאנים. בלב מתרונן שיר הודיה לה', על שגמל לו כל זאת, הוא נכנס לדור בביתו החדש. אך לפתע זוועה: על הקיר הופיע כתם אדמדם…

נגעי בתים!

בלית ברירה, הולכים להזעיק את הכהן, בכדי שיראה את הנגע.

הכהן מצווה לפנות את הבית. מגייסים את הילדים ואת השכנים וילדיהם ומוציאים את כל שניתן להוציא החוצה. כלי מטבח, סירים, מחבתות, צלחות, כוסות, כיסאות, שולחנות, מיטות, הכל. בעל הבית חש שעולמו חרב עליו. הנווה השקט, שזמן רב חלם עליו, נגוז כחלום. שוב הוא מצא את עצמו חסר בית.

הכהן מגיע, ממתין עד שיתרוקן הבית מתכולתו, כדי שלא יטמא כל אשר בבית, מתבונן ומצווה: יש לסגור את הבית למשך שבעה ימים.

כעבור שבעת ימים שב הכהן, אך אשר יגור בעל הבית בא: הנגע פשה (התרחב)!

הלב מפרפר, אולם אין זה סוף פסוק, יש עוד תקוה. מוציאים את האבנים הנגועות, עוקרים אותן, שמים אחרות תחתיהן. מסירים את כל הטיח, טחים את הבית מחדש. עדיין קיים סיכוי נוסף.

למחרת, הנגע מופיע בשנית!

שלום לך בית, שלום לך חלום. גזר הדין נחרץ: יש לנתוץ את הבית עד היסוד. כמה עצוב, כמה דמעות. היכן יגורו עתה? היכן יאחסנו את כל תכולת הדירה?

נותצים את הבית, והנה נשמע קול צליל מתכתי. ברזל פגע בברזל. חפץ צהבהב מנצנץ מבין שברי האבנים. חיוך מאיר את הפנים, חיוך של אושר. האמוריים, התושבים הקודמים שברחו, הטמינו בקירות הבית בצאתם למלחמה האחרונה מטבעות זהב, פנינים ואבני חן, הון תועפות שלא יסולא בפז.

כאשר אנו מתבוננים במאורעות תקופתנו, המאורעות כואבים, לעתים כואבים מאד. רק עיוור לא יראה שמן השמים מובילים כאן מהלך שאיש אינו יודע מהו ולאן יוביל. רבה היא המבוכה, גדולה התהיה. אך התקוה כה עמוקה, התפילה כה זכה: "אנא, רבונו של עולם, שיהיה גם זה לטובה, שיהיה זה מהלך למציאת אוצר!!!"

[ערכים]