הכנסת ספר תורה

מה לא עושים בשביל התורה הקדושה. הכנסת ספר תורה - מרגש!