מיהו מנהיג אמיתי

בפרשה נאמר: "אשר נשיא יחטא, והביא את קרבנו" (ויקרא ד', כ"ב). בתלמוד ביארו את המלה: "אשר", מלשון אושר. "אשרי הדור, שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו". אם הנשיא מוכן להודות בחטאו ולהביא קרבן כדי לכפר על שגגתו, ודאי שנתיניו יימנעו מעשיית חטאים במזיד. אשרי הדור שהאנשים העומדים בראשו מהווים דוגמה חינוכית חיובית לדרכו של העםקרא עוד...

בפרשה נאמר: "אשר נשיא יחטא, והביא את קרבנו" (ויקרא ד', כ"ב). בתלמוד ביארו את המלה: "אשר", מלשון אושר. "אשרי הדור, שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו". אם הנשיא מוכן להודות בחטאו ולהביא קרבן כדי לכפר על שגגתו, ודאי שנתיניו יימנעו מעשיית חטאים במזיד. אשרי הדור שהאנשים העומדים בראשו מהווים דוגמה חינוכית חיובית לדרכו של העם כולו.

היכולת לומר "חטאתי" בפומבי ולעין כל, היא גדולה ונשגבה. "אשרי הדור, שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו!" הוא אינו מחפה על כשלונו ואינו מגולל את האשמה על אחרים.

הודאה בחטא דורשת אומץ לב וגבורה נפשית, היא מוכיחה על שליטה עצמית ועל גדלות רוח.

עד לדור האחרון עמדו חכמי הדור וגדוליו בראש העם. הם היו אנשי המופת הנערצים על הכל. הם ניווטו את ספינת היהדות בים הגועש שסביבם, בין צרות וגזירות, בין רדיפות והתנכלויות. כיצד היה נראה עם ישראל תחת הנהגתם? לאורך דורות ארוכים אלו כמעט לא היה יהודי אחד שהואשם ברצח או בשוד, לא נמצאו יהודים שיכורים או מכורים לסמים. גם המשפחה היהודית היתה מלוכדת ומאושרת! החינוך היה משאת נפשו של היהודי, ועליו גדל עם ישראל לדורותיו. תוצאות החינוך המבורך ניכרו לעין כל.

מסופר, שבימי צעירותו של רבי רפאל ברוך טולידנו זצ"ל, רבה של מקנס, כאשר היה אב לילדים רכים, השתובב אחד מבניו והיה צורך להענישו. נטל רבי רפאל ברוך את בנו, הוכיחו על פניו וייסרו על התנהגותו הבלתי ראויה. הילד הכיר בחומרת מעשיו והרכין את ראשו בעצב ובבושת פנים. הילד ידע שהעונש מגיע לו, הוא קיבלו בדומיה ובהשלמה, והבטיח שלא ישוב לסורו. לאחר מכן יצא מחדרו של האב, אל אמו ואל אחיו שהיו בחדר הסמוך.

לפתע נחרדו האם ובניה: מן החדר הפנימי נשמע קול בכי מרטיט. מיהרו להכנס אל החדר פנימה, ומה רואות עיניהם? האב הגאון הצדיק, בוכה ומתייפח…

"מה לך, אבא?" קראו בקול.

"אני מייסר את עצמי על עונשו של הילד", השיב האב. "אם חטא הילד – זהו הכישלון שלי, כאביו מחנכו. לו הייתי מדריכו כראוי, היה מתנהג בהתאם. כישלונו – הוא כישלוני!".

הוא המשיך לבכות על עצמו, ולערוך את חשבון נפשו…

מי מכה כיום את עצמו על כישלונו? האם ראינו אי מי ממערכת החינוך המכה על חטא, מישהו המייסר את עצמו?…

זוהי התגלמות הפסוק: "אשר נשיא יחטא", אשריו לדור שגדוליו, מנהיגיו ומחנכיו חשים באחריות להנהגת הדור כולו.

מנהיג אמיתי הוא זה החש באחריות כלפי נתיניו, שואף כל ימיו להביאם אל המטרה המקווה, אל קרבת האלקים ואל קרבת תורתנו הקדושה.

[ערכים]