"בכל דור יש מדור של ברכות שיורד לעולם, ובדורינו זה ניתן לרבינו"

"בכל דור יש מדור של ברכות שיורד לעולם, ובדורינו זה ניתן לרבינו"

5 דברים שאולי לא ידעת על ברכותיו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

 

  1. "יש לו גישה גדולה לשמים"

מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל אמר פעם שלמרן הגר"ח קניבסקי יש 'גישה גדולה לשמים'. הרה"ג ר' ליפא ישראלזון בא קמי זקנו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל להתייעץ עמו בענין חולה מסוכן, ובסופו של הדיון אמר לו מרן: "כיון שבכל דור יש מדור של ברכות שיורד לעולם, ובדורינו זה ניתן לרבינו, תלך עכשיו ותבקש ממנו ברכה". כשסיפר זאת הגר"ל ישראלזון לרבינו, אמר לו: "אני אומר לך שמדור זה שייך למו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל". ואכן בסופו של דבר חולה מסוכן זה המשיך לחיות עוד שנתיים.

 

  1. "למה אנשים מחשיבים את הברכות שלי?"

בהזדמנות אמר רבינו לאחד מבני ביתו, שהגם שאמרו בגמ' (ב"ק צ"ג א') אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך ולכן אנשים באים אליו, "מ"מ איני מבין למה מחשיבים את הברכה. כתוב שלא יהיה קל בעיניו, אבל לא שיהיה חשוב". וכן התבטא פעם ואמר: "ב"ה ה' זיכה אותי במצוה שאני מברך וזה מרגיע  את האנשים".  כידוע בליל ראש השנה באים אלפים להתברך מרבינו במשך כמה שעות ומתעייף מזה מאד, ודיברו עמו פעם אולי לוותר על כך. אמר רבינו: "איך אפשר לוותר על ברכות שכל כך הרבה יהודים מברכים אותי".

 

  1. לאילו דברים לא מועילה ברכה

אחד ביקש ברכה ליראת שמים, אמר לו רבינו: "זה תלוי ברצון ולא מועיל לזה ברכה". אחד ביקש ברכה מרבינו ליראת שמים, נענה לו רבינו: "לזה לא מועיל ברכות, צריך לשבת וללמוד בעצמך כדי להגיע ליראת שמים. ברכות מועיל לדברים אחרים, לא לזה". אחד ביקש ברכה לזכור כל התורה כולה, אמר לו רבינו: "תלמד, אז תזכור". כשביקשו ברכה לגדול בתורה, השיב: "תתמיד בתורה אז תגדל תלמיד חכם". לכמה שביקשו ברכה עבור בנם שיגדל בתורה, השיב: "תלמד עם הבן שלך אז הוא יגדל תלמיד חכם".

 

  1. המת ששב לתחיה בכוח הברכה

שאלתי לרבינו בדבר מה שנתפרסם סיפור עם חייל שהיה פצוע קשה ורבינו ברכו, ולבסוף בירך עליו 'ברוך מחיה המתים'. אמר לי רבינו שזה הכל נכון, והם היו פה ואמרו שהרופאים אמרו שהוא כבר בעולם האמת ורצו לנתק המכשירים, אמרתי להם אל תשמעו לרופאים הוא יהיה בריא ושלם, ולבסוף כשבא לכאן ברכתי עליו ברוך מחיה המתים.

 

  1. על אילו דברים לא רצה רבינו לברך

אחד ביקש מרבינו ברכה שיהיה עשיר כי יש לו הרבה חובות, רבינו לא רצה לברכו על עושר, וענה לו: "אני נותן לך ברכה שלא תצטרך לעשירות". אחד אמר לרבינו שהוא מאד ביישן והוא רוצה לזה ברכה, ענה רבינו: "בושה זה לא חסרון", ולא רצה לברכו על זה.

 

(ע"פ 'מנחת תודה')