הלכה למעשה

      כמה חשוב ללמוד דווקא הלכות שהן הלכות למעשה?       הלכה למעשה זה משהו שכל אחד חייב להקדיש לו זמן ללמוד. כל אחד חייב לקבוע לו זמן שבו הוא ילמד 'משנה ברורה' לפי הסדר, כי "לא עם הארץ חסיד" – אם האדם לא יודע הלכה למעשה, אז אפילו אם הוא למדןקרא עוד...

 

   

כמה חשוב ללמוד דווקא הלכות שהן הלכות למעשה?

 

   

הלכה למעשה זה משהו שכל אחד חייב להקדיש לו זמן ללמוד.

כל אחד חייב לקבוע לו זמן שבו הוא ילמד 'משנה ברורה' לפי הסדר, כי "לא עם הארץ חסיד" – אם האדם לא יודע הלכה למעשה, אז אפילו אם הוא למדן גדול, עדיין יכול להיות שבכל יום הוא עובר על הלכות פסוקות ב'שולחן ערוך', פשוט מחוסר ידע.

בוא ותראה מה כתוב בספר 'ליקוטי עצות' בעניין הזה ('תלמוד תורה' ס"ב), "חיוב גדול על כל אחד מישראל ללמוד בכל יום ויום שיעור בפוסקים חק ולא יעבור. ואפילו בשעת הדחק כשאין לו פנאי או שהוא בדרך, אף על פי כן על כל פנים ילמד איזה סעיף 'שולחן ערוך' באיזה מקום שהוא, אפילו במקום שאינו עומד שם בסדר לימודו ב'שולחן ערוך', באופן שכל ימי חייו לא יצא יום בלי לימוד 'שולחן ערוך', ובשאר הימים כשאין שעת הדחק ילמד כסדר כל הארבע 'שולחן ערוך', עד שיגמור כולם ואחר כך יחזור ויתחיל כסדר, וכן יתנהג כל ימי חייו והוא תיקון גדול מאוד לברר ולתקן כל הפגמים שפגם על ידי עוונותיו, כי על ידי לימוד פוסקים מבררים הטוב מהרע שהוא כלל כל התיקונים".

חוץ מזה שאתה תדע את ההלכה למעשה, אז על ידי לימוד ההלכה, נעשים דברים עליונים וגבוהים מאד, לכן תתאמץ ללמוד בכל יום הלכה למעשה, כדי שתדע מה לעשות.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.