מהי קדושה?

האם כבוד רב יכול להסביר מה זה קדושה ומה מיוחד בה?

 

   

האם כבוד רב יכול להסביר מה זה קדושה ומה מיוחד בה?

 

   

תשובה:
כל בניין שבונים, החוזק שלו תלוי ביסודות שלו. אותו דבר בעניין הקדושה, שנקראת יסוד, מפני שהיא היסוד והשורש להכל. כל ההצלחה של האדם ברוחניות ובגשמיות תלויה בקדושה, וכל מי שרוצה להרגיש אהבה וחיבור להשם, ולהרגיש נעימות בתפילה וחשק בלימוד התורה, הכל תלוי בקדושה. לא ייתכן שאדם שלא מתנהג בקדושה ירגיש קשר והתחברות לדברים קדושים.

אפילו בגשמיות, כל מי שרוצה לחיות חיים טובים ומאושרים, צריך לשמור על הקדושה שלו. כמו שאמרו חז"ל (שבת לד.), שמי שנכשל בדיבורים שהם ההפך מקדושים, אז אפילו אם נגזר עליו שיהיו לו שבעים שנה מאושרות, משנים את דינו לרעה, שרחמנא ליצלן יסבול כל ימי חייו, ובשביל מה אתה צריך את זה. גם כתוב בזוהר (פנחס רמד.), שמי שנכשל בענייני קדושה חלילה, הוא יסבול מעניות.

כתוב בזוהר (ויקרא טו:), שעיקר מלחמת היצר נגדנו היא על ענייני קדושה, ובזה אנחנו נבחנים. וכשהאדם מצליח להתגבר על היצר בענייני קדושה, אז ברגע אחד הוא זוכה שיקראו לו צדיק, (כמו שכתוב בזוהר בראשית נט:). ובפרשת וישב (קפט:) כותב הזוהר שמי שמתגברים על היצר שלהם נאמר עליהם "ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו", כי אלה שמתגברים על היצר הם דומים למלאכים ממש, ונקראים גיבורי כוח.

יש דבר חשוב מאוד שכל אחד צריך לדעת, ויש כאלה שמשום מה לא יודעים את זה. בגמרא וב'שולחן ערוך' נפסק להלכה שאסור לגעת במקום המילה (במקום שבו נעשתה ברית המילה), מפני שעל ידי זה שהוא נוגע הוא מוציא זרע לבטלה, והאיסור של הוצאת זרע לבטלה הוא כל כך חמור, עד שבגמרא (נדה י"ג.) אמרו שמי שעושה את זה הוא נחשב כמו רוצח. וב'שולחן ערוך' כתוב (אבן העזר סימן כ"א), שהעוון הזה חמור מכל העבירות שבתורה, כל כך חמור, עד שכותב הזוהר שאין תשובה עוזרת לחטא הזה.

וזה מה שכותב הזוהר (פרשת ויחי דף רי"ט:), "תנן אמר ר' יהודה לית לך חובא בעלמא דלא אית ליה תשובה בר מהאי ולית לך חייביא דלא חמאן אפי שכינתא בר מהאי" (אין לך עבירה בעולם שאין מועילה לה תשובה חוץ מזה, ואין לך עוברי עבירה שאינם רואים את פני השכינה חוץ מזה). ולכן בני, תשמור את הידיים שלך מלעשות משהו רע, ובזה תזכה לחיי נצח.
 

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.