אני לא שווה כלום! ויש לי הוכחות …

הרבה פעמים אני חושב לעצמי שאני לא שווה כלום. וגם יש לי הוכחות לזה. אני לא מצליח להתמודד עם ההרגשה הזאת. מה אעשה?

 שאלה:

הרבה פעמים אני חושב לעצמי שאני לא שווה כלום. וגם יש לי הוכחות לזה. אני לא מצליח להתמודד עם ההרגשה הזאת. מה אעשה?

תשובה: 

אני שמח שהעלית את הנושא החשוב הזה. הרבה אנשים הולכים עם הרגשה בבטן שהם לא שווים כלום, בזמן שההרגשה הזאת לא מבוססת על המציאות. כי באמת כל אחד מישראל הוא עולם מלא. אתה צריך לדעת שהנשמה שלך היא "חלק אלוק ממעל", והיא קיימת לעולמי עד ולנצח נצחים. ולא רק הנשמה שלך,

אלא גם כל פעולה ומעשה טוב שאתה עושה, ואפילו כל מחשבה טובה שלך, לא הולכות לאיבוד ונשארות לנצח. אז איך אתה יכול לחשוב שאתה לא שווה כלום? זה הכל עצת היצר הרע שמנסה בשקרים שלו להחליש אותך. אבל אתה ידידי, אל תתייחס אליו, ותדע את הערך האמיתי שלך. עוד דבר שאתה צריך לדעת זה שבזמן שהאדם עושה פעולות שחשובות בעיניו, יש לו סיפוק ושמחה. לכן תנצל את הזמן היקר שלך ללמוד תורה ולעשות מצוות ומעשים טובים, תשקיע את כל מאמציך בהתקדמות בדרך הנכונה, וככה אתה תרגיש את הערך שלך.

ברצוני להביא לך דוגמה מצוינת משבת קודש, כדי להראות לך כמה שווה כל יהודי. אני בטוח שאתה יודע כמה קדושה השבת, שהשם יתברך קידש אותה, ואסר לעשות בה כל מלאכה. השבת כל כך חמורה, עד שאם אחד רוצה לאכול מאכל חם בשבת, ובשביל זה הוא עומד להדליק אש, ומזהירים אותו שני עדים שזה אסור ושאם בכל זאת ידליק הוא יתחייב מיתה, והוא לא מתייחס ומדליק, אז יבואו שני העדים האלה ויעידו בבית הדין ויהרגו אותו. ואפילו אם לא היו עדים שראו אותו, אלא שהוא ידע שאסור להדליק אש בשבת, ובכל זאת הוא הדליק, הוא מביא על עצמו עונש נורא שנקרא כרת, כלומר שהוא כורת את עצמו מהחיים הרוחניים.

אבל יש מקרה אחד, שאדם ידליק אש בשבת קודש, ולא רק שזה לא יהיה עבירה, אלא הפוך, זו תהיה מצווה גדולה. מתי? כשהוא מדליק אש כדי להציל יהודי. עכשיו, תחשוב, אם באמת לא היית שווה כלום, התורה לא היתה מרשה לחלל את השבת כדי להציל את חייך. ואם נדמה לך שזה דבר פשוט והגיוני שמחללים את השבת בשביל להציל חיי אדם, אז תדע שאסור לחלל את השבת בשביל להציל גוי חולה, ורק אם יש חשש שהגויים ישנאו את היהודים בגלל זה, אז מותר.

שים לב להבדל הגדול שבין יהודי לגוי: גוי – אסור לחלל שבת כדי להציל אותו, ואם יהודי יחלל את השבת בשביל גוי זה חילול שבת גמור. אבל יהודי – מותר לרפא אותו בין בשבת ובין ביום כיפור, וזו אפילו מצוה גדולה, אפילו אם זה היהודי הפשוט ביותר. גם אם נדמה לך שאתה במצב רוחני נמוך ביותר, אתה צריך לדעת שיש פסק הלכה ב'שולחן ערוך', שגם אדם שלא מצליח להתגבר על היצר שלו, עד כדי כך שהוא אוכל נבלות לתיאבון, גם אותו מצוה להציל. ואם זה לא מספיק, כתוב (פירוש המשניות לרמב"ם, 'משנה ברורה' סימן שכ"ח ס"ק ל"ד), שאם נמצאים במקום ההצלה אנשים פשוטים וגם רבנים ואנשים חשובים, מצוה שדווקא גדולי ישראל יחללו את השבת. יכול להיות מצב שבחור פשוט שאיש לא שם לב אליו הוא חולה בשבת, וראש הישיבה הגדול ביותר יצטרך לחלל בשבילו את השבת.

כתוב בספרים שכל אחד מישראל שחי, הוא משפיע קדושה רבה מאוד על כל העולמות הרוחניים בעצם זה שהוא חי, ולכן אפילו אדם גוסס, אם אפשר להאריך את חייו בעוד שעה או שעתיים על ידי זה שמחללים שבת, מצוה לחלל את השבת בשבילו, אפילו שברור שבמצב שלו הוא לא יוכל לקיים עוד שום מצוה. כי הערך של כל אחד מישראל הוא עצום. אגב, מכאן אנחנו יכולים להבין כמה גדול כל אחד מישראל, אפילו אם הוא לא מתנהג בדיוק כמו שאנחנו חושבים שצריך להתנהג.