איך מתמודדים עם שאלות באמונה?

אני יודע שאסור לשאול שאלות על מה שהשם יתברך עושה, אבל בכל זאת יש לי כל מיני שאלות באמונה שמפריעות לי, ורציתי עצה מה לעשות כדי שאני לא אתבלבל מזה.

שלום לכבוד הרב

אני יודע שאסור לשאול שאלות על מה שהשם יתברך עושה, אבל בכל זאת יש לי כל מיני שאלות באמונה שמפריעות לי, ורציתי עצה מה לעשות כדי שאני לא אתבלבל מזה.

 

שלום לך

קודם כל, שמחתי לראות בשאלה שלך שאתה מבין שאסור לנו לשאול שאלות על מה שהקב"ה עושה, כמו שאומרת הגמרא (חגיגה י"א:), שמי ששואל מה למעלה ומה למטה, טוב ויפה לו שלא נברא. אתה צריך להבין דבר יסודי ופשוט מאוד.

ברור לנו שהתורה והשם יתברך הם אמת, ולכן מה זה משנה לנו כל השאלות האלו, אנחנו לא צריכים לדעת את כל התשובות.אנחנו יודעים בלי שום ספק מה אנחנו צריכים לעשות – פשוט לשמור את התורה והמצוות.

לכן אין לך שום סיבה להתבלבל מהשאלות האלה.

אבל יש הרבה אנשים שמפריעה להם השאלה של שני הפכים בנושא אחד, כלומר מצד אחד זה שהשם יודע מה יקרה בעתיד ומצד שני זה שיש לנו בחירה חופשית לבחור מה אנחנו רוצים לעשות. וגם מצד אחד זה שהשם יתברך הוא אין סופי, ולכן לא היה מקום בשביל לברוא את העולם שלנו. אז הקדוש ברוך הוא כאילו צמצם את עצמו, ונעשה באמצע כמו חלל פנוי מהאלוקות שלו, ובתוך החלל הזה שבתוך השם, נברא העולם. אבל מצד שני, זה לא ייתכן שיהיה איזה מקום בעולם שאין בו אלוקות. עכשיו תבין שאי אפשר להבין בעולם הזה את השאלות של שני הפכים בנושא אחד. והדרך לצאת מהשאלות האלו היא רק על ידי אמונה שאנחנו מאמינים שהשם יתברך נמצא בכל מקום, ושהוא יודע כל מה שיקרה בעתיד, ובכל זאת צריך גם להאמין שיש לנו בחירה, וזה מה שנקרא 'אמונה'. כי אמונה נמצאת רק בדבר שהאדם לא מבין. וזה מה שמיוחד בעם ישראל, שהם מאמינים בני מאמינים.

מסופר על רבנו הרמב"ן, שהיו לו כמה שאלות שלא היה לו עליהן תשובה. מה הוא עשה? הוא כתב את השאלות על דף, ונתן את הדף לתלמיד שלו שהיה חולה מאוד והלך למות. הרמב"ן השביע את התלמיד שכשהתלמיד יגיע לעולם האמת, הוא ישאל את השאלות האלו, וכשיקבל תשובות, אז התלמיד יבוא לרמב"ן בחלום ויאמר לו אותן. כשהתלמיד נפטר, שמו את הדף של השאלות יחד איתו בקבר, ועכשיו הרמב"ן חיכה שהתלמיד יבוא אליו בחלום יחד עם התשובות. ובאמת יום אחד נגלה התלמיד לרבו הרמב"ן ואמר לו: "כשעליתי לעולם העליון עם השאלות שלך, כיבדו אותי מאוד והעלו אותי מעולם לעולם, עד שאמרו לי שאומר להם את מה שכתבת לי בפתק. אבל כשבאתי לשאול, לא יכולתי, כי עוד לפני שפתחתי את הפה לשאול אפילו שאלה אחת, מיד היו כל התשובות ברורות לי, כי בעולם העליון הכל מובן". הרמב"ן שמח ורצה לדעת את התשובות. התלמיד אמר לו שאין לו רשות לגלות אותן בעולם הזה.

בעתיד אתה תצטרך לתת דין וחשבון על כל רגע ורגע בחיים שלך, ולכן אין לך זמן מיותר לבזבז על שאלות שאי אפשר לדעת את התשובות עליהן, וזה גם לא יעזור לך לדעת את התשובות.

תהיה חכם, ואל תבזבז את הזמן היקר, רק תעשה את מה שאתה צריך לעשות, ותקיים את מה שכתוב "במופלא ממך אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור".

אתה גם צריך לדעת, שגדולי וצדיקי הדורות הזהירו מאוד שצריך להתרחק מספרי חקירות ושאלות, אפילו מהספרים שחיברו גדולי ישראל בענייני החקירות, כי הם מזיקים מאוד באמונה הקדושה.

כי מי שמסתכל בספרי חקירות הוא חוטא בחטא שישראל חטאו במדבר כשהם שאלו "היש ה' בקרבנו אם אין".