לעורר ליבי לעבודת ד' – איך?

האם תוכל לתת לי עצות איך לעשות שיהיו לי רצונות טובים לעבוד את השם?

האם תוכל לתת לי עצות איך לעשות שיהיו לי רצונות טובים לעבוד את השם?

תשובה:
אגלה לך דבר חשוב: כתוב בספרים שאפילו אדם שעדיין לא זכה שהרצון שלו יהיה לעבוד את השם, בכל זאת עצם העובדה שהוא רוצה מאוד שיהיו לו רצונות טובים, זה חשוב ויקר מאוד בעיני השם יתברך.

תבין, כשהאדם רוצה לרצות לעשות את רצון השם, אז הרצון הפנימי שלו הוא רצון טוב. לכן גם אם אתה לא מרגיש שזכית לזה שהרצון שלך יהיה רק לעבוד את השם, בכל זאת תמשיך לרצות להגיע לרצון הזה. ובעזרת השם כשתתמיד בזה ותתפלל שתזכה לרצות רק טוב, באמת תזכה לזה שכל הרצונות שלך יהיו רק לעשות את רצון השם ולעבוד אותו כל הימים, אמן.

אומר לך עוד עצה יסודית: מאחר שכל אחד מישראל הוא חלק אלוק ממעל, לכן כל אחד מישראל בתוך ליבו רוצה לעשות נחת רוח להשם יתברך ולעבוד אותו. זה דומה לבן שרוצה לשמח את אבא שלו ולעשות את רצונו של אביו. לכן כשאתה רוצה להרגיש את הרצונות הטובים שלך ואפילו לחזק אותם, אתה צריך למצוא את אהבת השם שקיימת בלב שלך, שהיא קיימת בכל אחד מישראל, כי אתה בן קדוש לאביך שבשמיים.

חוץ מזה אתה יכול גם להסתכל על החסדים והטובות שהשם יתברך עשה לך מאז שנולדת ועד היום הזה. כל דבר טוב שנעשה לך מהיום שנולדת זה הכל מהשם יתברך (ובמיוחד שאפילו מה שנראה לך שזה רע, הוא לטובתך). כשתסתכל בזה יהיה לך קל להגיע לאהבת השם, ולרצות לעשות את רצון השם ולעשות לו נחת רוח. ובעזרת השם תזכה שיקויים בך מאמר התנא (פרקי אבות), "עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונו כרצונך".

ולסיום, אגלה לך סוד נפלא על הגודל והחשיבות של כוח הרצון. כך כתוב במדרש הנעלם (אות כד), "הבא ליטהר מסייעין אותו, ר' נתן אומר נשמתם של צדיקים באות ומסייעות אותו", כי האדם רק צריך לבוא להיטהר והשם יתברך יעזור לו. ותראה את דברי האר"י ז"ל בעניין זה (שער הגלגולים הקדמה א): "כל אדם יכול להיות כמשה רבינו עליו השלום אם ירצה לזכך מעשיו, לפי שיכול לקחת לו רוח אחר יותר גבוה, עד רום היצירה, וכן נשמה מרום הבריאה". וכתוב בספרים שבזה שיש לאדם רצון לקיים מצווה והוא רוצה מאוד להשתפר ולהתקדש,

זה מביא לנפש שלו קדושה עליונה מהשורש של המצווה שהוא רוצה לקיים, שבשורש נמצאת גם הנשמה של הצדיק שעשה בחייו את המצווה הזאת, ועל ידי הקדושה הזאת הוא זוכה להוציא לפועל את הרצונות הטובים שלו, והקדושה הזאת עוזרת לו לעלות יותר. וכשהאדם ממשיך לרצות לעלות לדרגה יותר גבוהה, זה שוב מביא קדושה לנפש שלו, וכן הלאה. ואפילו אם היתה לו באמצע ירידה, בכל זאת הוא ימשיך תמיד לרצות לעשות את רצון השם,כי הרצון בעצמו מביא לאדם קדושה עליונה. וכשהאדם יתעקש תמיד לרצות להתקדש ולעשות את רצון השם והוא יתפלל על זה, אז הוא יזכה ליישם ולהוציא לפועל את הרצונות הטובים שלו.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.