רבש"ע מה זה פורים? – התשובה!

פורים אינו יום של מה בכך, פורים אינו יום של הוללות, חלילה! פורים הינו יום של שמחה! פורים הינו יום של עליה של התרוממות רוחנית, של קדושה וטהרה. בפורים נאמר: ׳כל הפושט יד נותנים לו...׳ כל שתבקש - תקבל!

בני חביבי!

פורים אינו יום של מה בכך, פורים אינו יום של הוללות, חלילה! פורים הינו יום של שמחה!

פורים הינו יום של עליה של התרוממות רוחנית, של קדושה וטהרה.

בפורים נאמר: 'כל הפושט יד נותנים לו…'

כל שתבקש – תקבל!

וכל זה למה?

שכן שונה פורים משאר חגי ומועדי ישראל.

כידוע, כפי המופיע במגילה סיפור המגילה התפרס על תקופה בת 9 שנים. עם ישראל באותה תקופה צעק עד לב השמים.

הוא לא הבין, כלל וכלל מדוע אלוקים בוחר לקחת דווקא אשה צדקת וצנועה כאסתר, להיות אשת אחשוורוש.

הוא לא מבין כלל, מדוע אלוקים מעניש אותו בגזירת המן להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים.

הוא לא מבין כלל, היכן אלוקים מסתתר? מדוע אלוקים נעלם?

הוא שואל את השאלה ששאלו ושואלים רבים עד היום, היכן אלוקים היה בשואה?!

אולם אנו כאשר קוראים אנו את המגילה בכמחצית השעה ויותר, אנו לא שואלים שום שאלה! אנו מבינים את הכל עד השאלה האחרונה!

וכל זה למה?

לפי, שאנו רואים כעת את כל חלקי ה'פאזל' של הנהגת האלוקים, אנו קוראים את תחילתו וסופו של הסיפור כמעט בנשימה אחת, אנו רואים את התמונה בשלמותה. ולפיכך אנו לא שואלים שאלות! שכן, כיום אנו מבינים!

אולם העם בתקופה דאז היה באותו מצב בו אנו נמצאים כיום! הם לא ראו את הסוף כלל! והם כן ראו אך ורק רע! הם ראו רק צרות הבאות בצרורות!

כשם שאנו לא רואים כיום את הסוף כלל! שכן אנו רואים רק רע! ואנו לצערינו, חווים על בשרינו צרות קשות ורעות הבאות עלינו בצרורות…

ולפיכך הם שאלו שאלות! לפיכך, קשתה עליהם המלאכה לגמור.

אולם, בכדי שנאמין באמונה שלימה, בכדי שכיום לא נשאל שאלות, בכדי שנאמין שהכל הוא מאת הבורא יתברך שמו… לשם זה חוגגים אנו את יום הפורים!!!

כדי ללמוד וללמד, כי גם אם לא נבין את דרכי ההשגחה העליונה, גם אם נחשוב שאלוקים 'נרדם בשמירה' חלילה, נדע כי טעות היא בידינו! אלוקים חי וקיים לעד! אלוקים נמצא בכל מקום ובכל פינה! אלוקים נמצא, יודע ורואה את כל אשר קורה כאן בעולמינו, ויש סיבה ומסובב לכל פעולה ופעולה, אף לכל צרה הבאה על עמינו, מאת האלוקים.

אף אם אנו לא מבינים את הסיבה, אף אם לנו נדמה שאלוקים 'עזב' אותנו… נדע, כי טעות בידינו!

אנו לא רואים את כל הפאזל בשלמותו, אנו לא רואים את כל סיפור הדור האחרון בשלמותו, ולפיכך קשה לנו לקלוט, לסבול, להאמין במציאותו, באחדותו ובהנהגתו יתברך…

ולשם כך בא יום זה ללמדינו – – –

כי לא כל מה שאתה רואה כאן בעולם, הרי זה כפי שנדמה לך!

אתה יכול לראות אדם מלא בצרות ל"ע, אבל עליך לדעת כי הכל הוא לטובה, למרות שאתה לא מצליח להבין איזו טובה יש כאן!

שכן גם ישראל בתקופתו של מרדכי לא הצליחו להבין תחילה איזו טובה יש להם מאת אלוקים בכך שמגולל עליהם צרות רבות…

אתה יכול לראות אדם מלא בשמחה ולשאול… רשע וטוב לו???

פורים בא ללמד אותך: אל תשאל שאלות! שכן, אלוקים מסתתר בתוך הנהגת הבריאה כולה. אלוקים יודע, שומע ורואה הכל! והכל מחושב ומדוקדק עד הדבר הקטן ביותר בעולם! אלוקים יודע להרכיב את הפאזל באופן שאין דומה לו!

ומאידך, אנו, לא יודעים להרכיב את הפאזל… יש בפאזל זה אלפי אלפים של חלקים, והרי זה הרבה מעל לכוחותינו!

אולם יום יבא ואף אנו נבין ונראה, את שלמותו של הפאזל, לעתיד לבא!

ולפיכך – – –

מצוּוה האדם להתבשם בפורים עד שלא יֵדע להבחין בין 'ארור המן' ל'ברוך מרדכי'. שכן, מטרת יום זה ללמדינו כי לא אנו נקבע מיהו הארור ומיהו הברוך. אף אם נדמה לנו כי ארור הוא המן, מכל מקום לפעמים הוא ברוך… שכן אלוקים משתמש בו על מנת להושיע את בני ישראל, שהוא יהיה הכלי שבעזרתו, בעזרת רשעותו, תבא הישועה לעם כולו.

ומעתה נלמד – – –

כי כל החיים מזווית הראיה שלנו הרי הם תחפושת אחת גדולה! אתה יכול להתחפש בפורים למה שאתה רוצה, אתה יכול להיות שיכור כמה שאתה רוצה!

וכל כך למה?

על מנת שתדע דווקא ביום קדוש זה כי כל מה שאתה רואה במציאות היום יומית שלך, איננו אלא ראִיה שלך! ראִיה של בשר ודם! ראִיה של קְצַר ראיה! שום דבר הנראה לנו כנכון או כלא נכון, כצודק או כלא צודק, איננו בהכרח אמיתי ונכון!

אין ביכולתינו לדעת מאומה מה מתחפש מאחורי התחפושת של חיינו. אין ביכולתינו לדעת מאומה על מה ולמה אלוקים בוחר לתת יד לרשע, יד לַבָא להשמיד ולהרוג!

אולם יש ביכולתינו לדעת כי הכל הוא מאת האלוקים! כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד!!!

ולפיכך – – –

הנה ניתנה לך ההזדמנות…

מעתה, כאשר אתה מבין, ביום הפורים, כי אלוקים נמצא אתך בכל מקום ובכל פינה, בכל עת ובכל שעה… אם אתה באמת מבין את הדברים… מוזמן הינך לפנות אליו ולבקש ממי שאמר והיה עולם את כל אשר תחפוץ… וכל הפושט יד… נותנים לו!

אם תראה שקיבלת את מה שביקשת… מצוין!

אם תראה שלא קיבלת את מה שביקשת… עוד יותר מצוין!

תדע, תשכיל להבין, כי כנראה החלק שביקשת, להניח אותו במיקום מסוים בפאזל הבריאה, אינו נכון! מיקומו הוא במקום אחר, בשעה אחרת, אצל אדם אחר, וכדו'…

לך תנסה להרכיב את הפאזל נכונה.

והעיצה שלי בשבילך: אל תתערב לאלוקים!

הוא יודע הרבה יותר טוב ממך כיצד לבנות את הפאזל שלו, הוא לא צריך את עזרתך…

הוא משאיר לך לעשות את חובותיך…

ומשתעשה אתה את המוטל עליך… הוא יתברך יעשה את שלו…

 

פורים שמח!!!

 

כתובת לתגובות: shlomogrin@gmail.com

להזמנת הרצאות: 0527-886611