וידאו: הרב יעקב חיים סופר על חג הפורים

אפילו המן מודה: הנשק הגדול בעולם – לימוד התורה. • למה מצוה לשתות יין בפורים • בימים ההם בזמן הזה – מה חובתנו ביום זה?