"המתנקשים בדובאי והצילומים בשמים"

התיעוד המדויק שהציגה משטרת דובאי אודות חוליית המתנקשים שהשתתפו בחיסולו של איש החמאס מחמוד אל-מבחוח, היכה בתדהמה את העולם כולו. חשיפת הסוכנים שביצעו את ההתנקשות בטרוריסט, נעשתה באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים חדישים. וכך, גם אותם סוכני-חרש מנוסים, המתאמנים במשך שנים על שימוש באמצעי הסוואה מתוחכמים, שימנעו את חשיפת זהותם,  נפלו בפח של אמצעי המעקב המתקדמים שהופעלו בדובאי. כל שיחת טלפון יוצאת ונכנסת, זוהתה. וכך יכלו אנשי המודיעין של דובאי להציג חשיפה מדהימה של הסוכנים החשאיים. הפרסומים האחרונים דיווחו, כי דובאי מחזיקה גם בטביעות רשתית העין של המבוקשים, שנלקחה בשדה התעופה בדובאי המחזיק בציוד טכנולוגי מתקדם ביותר.

 

אחד הפרשנים כתב על כך השבוע: "ההתנקשות במבחוח מעבירה את העולם בבת אחת, לעידן החדש, עידן בו אי אפשר יהיה לעשות שום דבר חשאי בלי עליונות טכנולוגית שתאפשר לשבש, או לשלוט במאגרי המידע והצילום. בעוד זמן קצר המצלמות ואמצעי האיתור יהיו ביומטריים, ואפשרו לשחזר הכל, בכל מקום, זמן ומצב. אי אפשר יהיה להערים עליהם, כמו שניסו לעשות המחסלים מדובאי. הן יידעו לזהות את האדם שמאחורי התסרוקת, או הזקן, או המשקפים, באמצעות טביעות ביומטריות שאינן ניתנות לשיבוש, וזה כבר סיוט אמיתי. מביטים עלינו מכל מעלית, מסדרון או שדה תעופה. אי אפשר לחמוק. ניסיונות טשטוש והתחזות הופכים מיותרים, כשמתברר שאפשר לחבר את ביקורת הדרכונים בשדה התעופה לדלפק הצ'ק אין במלון, ומשם למעליות ולמסדרונות"…

 

יש בדברים הללו מוסר השכל ולקח מאלף, שאינו נוגע כלל לפרשה הנוכחית. מרן החפץ חיים זצוק"ל בספרו "שם עולם", בחתימת הספר, מתייחס בהרחבה לראשית ההתפתחות הטכנולוגית, שהרשימה את יושבי תבל באותם שנים. הוא כותב על ההמצאות של הטלסקופ, הטלפון, המצלמות ומכשירי ההקלטה (בגלגוליהם הראשונים). החפץ חיים מבאר, כי העובדה שפיתוח חדשני זה ירד לעולם רק בדורות האחרונים, נעוץ דווקא בירידה של הדורות הללו. כמו בהוראה פדגוגית, שבה התלמידים המוכשרים יותר מסתפקים בהסבר קצר ותמציתי, ואילו התלמידים החלשים יותר יפנימו את החומר רק כשיוסבר להם בצורה מפורטת עם המחשה חזותית עשירה. כך גם בעניין האמונה השגחה פרטית, ככל שמתחוללת ירידת הדורות, יש צורך בהמחשה חיה יותר, כדי שהאדם יתחזק באמונתו וידע, שכל צעד שלו, כל ניע וזיע, כל מילה היוצאת מפיו – הכל נראה ונשמע, נרשם ומתועד, ועל הכל יבוא בדין בשמים.

 

"אודות אומנות התמונה הנ"ל (פאטאגראפיע), ראשית אבאר לך שעניין כזה ממש יש בשמים ממעל, וממילא תבין ותדע הטעם מה שנתגלה זה בימינו למטה.

 

הוא גם כן גמרא גלויה בחגיגה (דף י"א) 'ושמא תאמר מי מעיד בי ליום הדין, אבני ביתו של אדם וקורות ביתו מעידין בו, שנאמר כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה'. ולכאורה הלא אנו רואים שאחר פטירת האדם נשארים האבנים והקורות על מקומן ואינן זזין כלל. אלא הוא העניין אשר דיברנו… שלמעלה בשמים בכח האלקי ימצא שנצטיירה הפעולה ההיא בכל פרטיה ממש, וכגון שגונב מאיזה אדם, יש שם תמונת הנגנב והגנב, ואיך שתחב ידו בכיסו וגם באיזה מקום היה הדבר, כגון אם היה בחוץ לפני איזה בית, יש שם הרחוב והבית בתמונתו ממש, ולפני איזה פינה מהבית, או אם היה בתוך הבית גופא, יש שם בתמונה אצל איזה אבן מהבית או אצל איזה קורה היה הדבר. וכשיבוא ליום הדין וירצה להכחיש הדבר, יזעקו כל פמליא של מעלה עליו ויאמרו: איך תרצה להכחיש דבר זה, הלא אצל אבן וקורה זו ואצל חלון זה היית עומד אתה והנגנב, וזו תמונת בגדיך שהיית לבוש אז, ותמונת מעשיך בכל פרטיו, וזהו שנמצא בדברי חז"ל שאומרים לו בשעת הדין: 'עמוד והכר מעשיך'… וכשיתבונן האדם בזה העניין הנורא, צריך להזדעזע מפעולותיו שעושה בהסתר שלא כהוגן, בין בבין אדם למקום ובין בבין אדם לחברו, וחושב שיישארו בסתר. אבל לא כן הוא, כי לבסוף לעוה"ב יתפרסם הדבר לעיני הכל ויכוסה אז כלימה פניו".

 

ע"פ דבריו המאירים של החפץ חיים ניתן ללמוד, כי גם ההתפתחות המואצת יותר, שהביאה למכשירי המעקב המתוחכמים, ציוד האזנה רגיש, אמצעי זיהוי ביומטריים מדהימים, ומצלמות הפרוסות בכל מקום ומופעלות 24 שעות ביממה קולטות כל עובר ושב – כל אלה נועדו להמחיש לאדם בעידן המודרני, כי כל צעד ושעל שלו נראה ומונצח לעד, ועל הכל יבוא במשפט. וכמו שכתב שם: "כל  מה שאנו רואין שמתרבין יותר דברים כאלו, מזה נוכל להבין ולשפוט כמה נקטנו במדרגה, עד שמן השמים צריך להראות לנו אותות מופתיות על כל דבר שורש של אמונתו הקדושה, מה שלפנים עד דורותינו אלה בעת שהייתה אמונת ד' ותורתו חזקה אצל כל אחד ואחד מבני ישראל, לא היה צריך לכל זה, כי כל זה הוא להורות נגד המתווכחים והכופרים בהשגחה, וע"י כל אלו נתברר שיש למעלה עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין".

 

[יתד נאמן]