לימוד התורה בישיבה – מציל ממוות

מרן הגאון רבי אהרון ל. שטיינמן שליט״א: הלימוד בישיבה – הצלה ממוות רוחני

מרן הגאון רבי אהרון ל. שטיינמן שליט"א: הלימוד בישיבה – הצלה ממוות רוחני

 

כשם שאדם מחויב לברך 'ברוך שעשה לי נס במקום הזה' כאשר הוא ניצל בנס ממות, כך חייב אדם להכיר טובה לישיבה שבה למד – עם היכרותו את היהדות, שכן מקום זה הציל אותו מוות רוחני. כך אמר מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרון ל. שטיינמן שליט"א בכנס חיזוק בישיבת "אור שמח" בירושלים.

 

פעילותה של ישיבות "אור שמח" לקירוב רחוקים ליהדות באמצעות לימוד בישיבה, מתקיימת בהצלחה רבה מזה קרוב לארבעים שנה. פעילות הישיבה הביאה את אור היהדות לרבבות יהודים באמצעות החיבור לישיבה וללימוד הגמרא, הקניית דרך חשיבה ודרך חיים – בדרכה של תורה.

 

במהלך הכינוס הועלתה על נס ההצלחה הגדולה של הישיבה והיקף פעילותה כיום כאשר 400 תלמידים חובשים את ספסליה. אורח הכבוד והנואם המרכזי בכנס, היה כאמור מרן ראש הישיבה שליט"א.

 

בדבריו, ביטא את ההרגשה שאמור להרגיש כל יהודי עם כניסתו בשערי הישיבה. הישיבה היא הצלה ממוות רוחני וכן יש לחוש ולהרגיש כלפיה. בהתייחסו באופן ספציפי לישיבה לבעלי תשובה חידד ראש הישיבה את הדברים ואמר כי על כל אחד לייקר את המקום שבו החל את דרכו הראשונה ביהדות.

 

הקהל הרב ששתה בצמא את דבריו של ראש הישיבה נפעם מההקבלה בדבריו "בדיוק כשם שחובה לברך כשניצל ממוות, כך חייב האדם להרגיש הכרת טובה גדולה ועצומה למי שהצילו ממוות רוחני – זו הישיבה".