המלחמה על 100 דולר שנמצא בשבת

סיפור מיוחד מהרב יצחק זילברשטיין ושאלה הלכתית מיוחדת

סיפור מיוחד מהרב יצחק זילברשטיין  ושאלה הלכתית מיוחדת.

 

 ביום ראשון הגיעה שאלה מאדם צעיר שסיפר כדלהלן. אתמול, ביום שבת קודש, צעדתי ברחוב סוקולוב בחולון, והנה לפתע אני מבחין בשטר של 100 דולר מונח על הרצפה. כיון שלא בכל יום מזדמן להיתקל במציאה שכזו, ועד צאת השבת לא היה עוד זמן רב, קיים הבחור את מה שמובא בהלכה שמותר במקרה כזה להניח את הרגל על שטר הכסף, כדי שבמוצאי שבת יוכל לזכות ב-100 הדולרים.

 

והנה, בעוד הוא עומד ורגלו על השטר, ניגש אליו אדם עני ואביון, ואומר לו: אני הבחנתי בשטר הכסף לפניך, וכיון שרציתי לזכות בו מיד בצאת השבת, אני מסתובב כאן ברחוב, הלוך ושוב, כדי שאף אחד לא ייקח את הכסף, ומיד בצאת השבת אקחנו לעצמי. ואם כן, שאל העני, מדוע אתה מתכונן לקחת את הכסף, הרי אני זכיתי בו ראשון?… עני זה לא ידע כמובן את ההלכה שאי אפשר לקנות בראיה, וטען שהכסף שייך לו. אני התווכחתי איתו, סיפר לנו הבחור, ואמרתי לו שהוא אינו צודק, והכסף איננו שייך לו. בסופו של דבר התפייסתי איתו, וסיכמנו שבמוצאי שבת יבוא לביתי, ואתן לו 100 שקלים מתוך השטר בן 100 הדולרים.

 

כאשר יצאה השבת, מסיר הבחור את רגלו מעל השטר, ומרימו מעל הארץ. ומה הוא מגלה? מן הצד האחד נראה השטר כמאה דולר לכל דבר, אבל מה חשכו עיניו של המוצא כשנוכח לדעת שמן הצד השני מודפסות המילים… 'דפוס אריה', ומדובר בפרסומת שעשה לעצמו הדפוס הנ"ל בסגנון 'מדפיסים הכל, חוץ מדולרים'… במילים אחרות: המציאה הגדולה התבררה כחפץ שאין לו כל ערך, ועכשיו עוד יבוא העני ויתבע את 100 השקלים…

 

וכך אכן היה. במוצאי שבת הגיע העני ופניו קורנות מאושר, ביודעו שהנה-הנה הוא עומד לקבל לידיו מתנה בסדר-גודל שאינו מגיע אליו כל יום. כשהבחור סיפר לו ששטר הכסף לא היה אלא שטר מדומה, החל העני להתווכח ואמר שידוע שהתחייבות לצדקה היא כנדר, ועוד הוסיף 'סברא' ואמר, שהרי אתה הבטחת לתת לי את זה בגלל מידת הרחמים שהתעוררה בקרבך עלי, וממילא מה איכפת לי השטר שהתגלה בסוף כלא-כלום…

 

הבחור ביקש לדעת האם הוא מחויב לתת את 100 השקלים לעני. ועל כל השיב לו הרב יצחק זילברשטיין שליט"א שהוא אינו חייב בכך, מפני שהנדר הזה בעניין הצדקה היה בטעות, ואינו נחשב כנדר, וגם הרחמים שריחם על העני, היו בטעות, כיון שאם לו כסף לתת [מפני שהשטר האמריקאי התגלה כדבר מדומה], הוא גם לא היה מרחם, ולא היה מתכנן לתת, ולכן אין הוא מחויב לתת לעני מאומה.

 

[מתוך עלון קול ברמה]