שקספיר! לא למדת תורה!

 

יותר מארבע מאות שנה חלפו מאז יצר 'וילאם שקספיר' את דמותו של "הסוחר מונציה" – יהודי בשם 'שיילוק'אשר מלווה כסף ל'אנטוניו'הנוצרי. דמותו מעוררת האנטישמיות של שיילוק אמנם לא הייתה ולא נבראה, אך הפכה בעיני שונאי ישראל לסמל של יהודי המוצץ דם וכסף.

במשך מאות השנים האחרונות זכה המחזה לאין ספור תגובות הן מצד אנטישמים שצידדו בעדו, והן מצד יהודים שיצאו להגן על האמת מול השקר שעטף שיקספיר בגאוניות משכנעת.

אלו וגם אלו לא נגעו בנקודה הפנימית של ההתרחשות!

מי שכן נגע בלב הדברים, מי שהצליח להוכיח שהמחזה 'מזויף מתוכו' הוא תלמיד חכם שהעמיד שאלה פשוטה: מה דעת ההלכה היהודית על ההסכם הממוני שנחתם בין שיילוק היהודי לאנטוניו הנוצרי?

התשובה לכך נמצאת בפרשת משפטים בחומש שמות, והיא מובילה אותנו למסקנה שמי אמור להיות מוכפש מעלילת הדברים, הם דווקא הנוצרים ולא שיילוק היהודי.

***

לפני שנכנס לפרטים ההלכתיים, נציג את התרחשות הדברים:

בעיר ונציה מלווה שיילוק היהודי לאנטוניו הנוצרי 3000 דוקטים לתקופה של שלושה חודשים. השניים חותמים על שטר לפיו במקרה ואנטוניו לא יפרע את ההלוואה בזמנו, אזי הרשות ביד המלווה לחתוך ליטרה מבשר גופו של הלווה.

במשך תקופת ההלוואה מאבד הנוצרי את כל ממונו, וכשמגיע זמן הפירעון אין לו כסף להשיב. בינתיים פוגעים נוצרים בליבו ונפשו של שיילוק, וכשמגיע הדיון בבית המשפט הוא מלא מרירות ומחליט להתעקש על קיום השטר כלשונו – לחתוך ליטרת בשר מגופו של אנטוניו.

עורכי הדין של ההגנה טוענים שהשטר אינו בר ביצוע, משום שבלתי אפשרי לחתוך ליטרת בשר בדיוק. השופט פוסק שאמנם מותר לשיילוק לחתוך ליטרת בשר מגופו של אנטוניו, אך אם יתברר לאחר מכן שהו חתך פחות או יותר מליטרת בשר – אחת דתו למות.

במאמר הלכתי ארוך מנתח הרב זווין זצ"ל את ההסכם שבין שיילוק לאנטוניו, כאשר שאלת המפתח היא: כיצד היו פוסקים בבית דין של ישראל אילו היה שיילוק מגיש את תביעתו בפניהם? האם מצד ההלכה יש ערך לשטר שנחתם בין שיילוק לאנטוניו?

כדי להשיב על השאלה הוא מניח יסוד שעצם כח החיים של גוף האדם, אינם קניינו הפרטי של האדם, וממילא לא ניתן למכור או למשכן איברים: "הרי זה כאילו מקנה דבר שאינו שלו, שאין הקנין נתפס כלל. (ספר 'לאור ההלכה', משפט שיילוק) להוכחת היסוד הוא מאריך ומפלפל.

מסקנת הדברים שאבריו של האדם אינו ברשותו כלל, ואין בכוחו וזכותו לעשות בהם שום 'משא ומתן'.

***

מסיים המחבר: "עד היום הזה נחשבות יצירותיו של שקספיר בכלל, וזו של "הסוחר מונציה" בפרט, לאספקלריה שבה משתקפות לא דמויות בודדות של אנשים אלא טיפוסים ובנייני אב". ואכן; דמותו של שיילוק כפי שהיא משתקפת מסיפור הדברים הפכה בקרב שונאי ישראל למעין 'קלסתר פנים' של דמות יהודי.

אך כולם מתעלמים מנקודה אחת: בית המשפט בונציה הכיר בקיומו ותוקפו החוקי של השטר בו מתחייב אנטוניו לשיילוק להרשות לו לחתוך ליטרת בשר מגופו. בעוד שלפי ההלכה החוזה הינו בטל ומבוטל מעיקרו!

שקספיר יצר מחזה אבסורדי, שסותר את עצמו מיניה וביה: הוא מאשים את "היהודי" במעשה מסויים, בעוד תקפו של החוזה האכזרי עליו מבוססת על העלילה יונק את כוחו אך ורק מחוקי הגויים! מצד ההלכה היהודית אין לחוזה הזה כל תוקף מעיקרא… שקספיר! אתה נחשב אמנם לגאון בקרב אומות העולם, אבל תורה מעולם לא למדת!

 

 [יתד נאמן]