הסמליות שבמשכן

הפרשה מספרת לנו על המשכן, על חיי רוחו של העם במדבר ועל הציווי להקמת המשכן: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כ"ה, ח'). התורה מאריכה בתיאור תבנית המשכן. פסוקים רבים הוקדשו לתיאור מבנה, שמבחינה היסטורית היו ימיו קצובים. ארבעים שנה במדבר, ועוד ארבע מאות וארבעים שנה בארץ, עד להקמתו של מקדש שלמה. אין למשכן ערךקרא עוד...

הפרשה מספרת לנו על המשכן, על חיי רוחו של העם במדבר ועל הציווי להקמת המשכן: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כ"ה, ח').

התורה מאריכה בתיאור תבנית המשכן. פסוקים רבים הוקדשו לתיאור מבנה, שמבחינה היסטורית היו ימיו קצובים. ארבעים שנה במדבר, ועוד ארבע מאות וארבעים שנה בארץ, עד להקמתו של מקדש שלמה. אין למשכן ערך מתמשך לדורות. פלא זה הביא את הפרשנים לחתור אל הפנים, אל הסוד, אל מהותו הנעלמת והנצחית, שבעטים האריכה התורה בתיאורו.

קיים קשר מהותי בין בריאת העולם על ידי האלוקים למען האדם לבין יצירת האדם את המשכן למען שכן את שכינת האלוקים בעולם. סוד המשכן ורז האדם כרוכים בסוד הבריאה הקסום. משמעותו היא איפוא רלוונטית לדורות כולם, כל עוד קיימת הבריאה וכל עוד מתהלך האדם עלי אדמות.

הארון היה אחד מכלי המשכן. היה זה ארון עשוי עצי שיטים, מצופה זהב מבית ומחוץ (שם י', כ"ב). הוא הארון, שהיה המרכז שבמרכז חיי בני ישראל במדבר סיני. בארון הונחו שני לוחות הברית אשר עליהם חרותים עשרת הדיברות. מתחת ללוחות אלו הונחו שברי הלוחות הראשונים ששבר משה ברדתו מההר, עתה ראה את העגל שיצרו בני ישראל בהעדרו. גם ספר תורה מגולל הונח בארון ליד הלוחות.

הארון עמד במשכן בחדר שיוחד לו. חדר הקרוי בלשון המקרא: "קודש קודשים". רגל אדם לא העזה לעבור את סיפו של ביתן קדוש זה. "הזר הקרב יומת" (במדבר א', י"א). רק הכהן הגדול נכנס אל מעבר לפרוכת שהבדילה את קודש הקודשים משאר חלקי המשכן. רק ביום אחד בשנה הותרה לו הכניסה – ביום כיפור, בשיאה של עבודת הקרבנות. כניסתו אל קודש הקודשים סימלה את רגע הסליחה והכפרה, את ההתקרבות ואת הקשר המחודשים בין האלוקים לעמו…

מעל מכסה הארון, מעל "הכפורת" (שם, י"ז), השמיע האלוקים את דברו אל משה: "ונועדתי לך שם ודיברתי אתך מעל הכפורת… אשר על ארון העדות" (שם, כ"ב). משם הנחה אותו ובאמצעותו – את העם כולו. משם קודש העם, עוצבה דמותו והוענקו משמעות וייחוד לחייו…

כך למד העם כבר בראשית דרכו, בניגוד למה שראה במצרים וילמד בכנען, אין קדושה בעצמים כי אם רק בדבר האלוקים. אין ערך מוחלט למקומות שקודשו, לארץ, למשטר, לעגל זה או אחר או לאדם – מפרעה ועד לאלילי אדם בתחומים אחרים, אם הללו סותרים במשהו את אמיתות הרוח. על כן הושמו במרכז חיי העם, במוקד הקדושה עצמה, לא יותר מאשר לוחות נושאי בשורה. למען יחדרו המילה, הרעיון, החזון, המוסר האלוקי ויישומו אל תודעת העם, ועליו יכוננו את משטר חייהם בארץ כנען, הארץ שאליה פניהם מועדות.

[ערכים]