סרט הדגמה – סדר הנחת תפילין

רוצה להניח תפילין? סרט הדגמה והמחשה