הרב הרב יוסף בן פורת על הפרשה

פרשת משפטים הרב יוסף בן פורת