משפטי צדק

אין מדינה מתוקנת בעולם שאין בה מערכת משפט. המערכת כוללת בתי משפט, שופטים ומקומות שבהם לומדים ומשתלמים בענייני משפט. במקביל, בכל המדינות המתוקנות קיימים בתי מחוקקים שיושבים בהם מנהיגים ומלומדים הקובעים את חוקי המדינה.

והנה, למרות קיומה של מערכת מסועפת זו, אין כל השוואה בין משפטי התורה לבין משפטים שנקבעו על ידי בני אנוש. כל אדם מסוגל להבחין שחוקי התורה הינם קבועים מאז ומעולם, לאורך הדורות לא השתנה מאומה. דין שהתאים לאנושות לפני אלפי שנים, תואם גם כיום. יעידו על כך מקיימי התורה והוגיה, המכוונים את דרך חייהם בכל הדורות בהתאם למצוות התורה ולמוסר האלוקי הגנוז בה.

לעומת זו, חוקי המדינות משתנים מתקופה לתקופה ומארץ לארץ. די בהתארגנות של קבוצת אנשים המעוררת את דעת הקהל, כדי להשפיע ישירות על ביטול חוקים ישנים ועל חקיקת חוקים אחרים במקומם. מעשים רבים שנחשבו בעבר לבלתי מוסריים ולבלתי מקובלים, הופכים בן לילה להיות מקובלים ומוסכמים.

העולם הנאור גאה במערכות המשפט הקיימות כיום בכל מקום. הכל משבחים ומהללים את החוקים ואת המשפטים, וסבורים שהם בנויים על  אדני יושר, צדק והגיון. לעומת זאת, אנו מאמינים באמונה שלמה שמשפטי התורה הם האמת הצרופה.

לפי החוקים הרווחים כיום בעולם, הגנב נידון למאסר מתוך תקווה שהעונש ירתיע את החוטאים. למעשה, המציאות טופחת על פני כולנו. במקום לחזור למוטב בעקבות הישיבה בכלא, אסירים רבים מאד מתדרדרים "ועולים מדרגה" בתחום הפשע. בבתי הסוהר פוגש הגנב פושעים ותיקים ומועדים. בין חומות הכלא הם מלמדים אותו שיטות מתוחכמות ומשוכללות של פשע וגנבה. התוצאה מכך היא, שכאשר האסיר משתחרר, הוא ממשיך לחטוא, וברמה גבוהה יותר של פשיעה.

על פי חוקי התורה לא ניתן כלל עונש מאסר על פשעים אלה. אם אדם נכשל בעוון גנבה , עונשו הוא תשלומי כפל, כלומר, עליו להשיב פי שניים משווי הגניבה. עונש זה הופך את הגנבה לבלתי משתלמת. אולם אם אין לגנב די כסף כדי לשלם את גנבתו, הוא נמכר לעבד.

כיום המילה "עבד" מרתיעה רבים. מיד עולים בדמיונם שדות הכותנה הנרחבים בדרום ארצות הברית, בטרום מלחמת האזרחים, כאשר עבדים כושים עבדו בפרך תחת מגלביהם של עריצים לבנים.

התייחסות בתורה לעבד שונה לחלוטין. האדון מתחייב להעניק לעבדו תנאים השווים לאלה של עצמו. לא כל עבודה ניתן לצוות עליו לעשות, ובנוסף לכך, הוא גם משתלב בחיי משפחת אדונו, לומד מדרכיה ושב למוטב. כאשר הוא משתחרר, אדונו מעניק לו הענקה גבוהה המאפשרת לו לפתוח דף חדש בחייו.

פרשה זו מהווה דוגמת מופת לדרך הטיפול בגנב, וכיצד ניתן לשקם את חייו.

 

[ערכים]