43 שנה, בלי הפסקה!

באחד מבתי האבות הקיימים בירושלים פגשנו יהודי לא-צעיר שבמשך 43 שנה, מדי יום, לא מפסיק להגיע לאותו מקום בעקביות שראויה לשיא גינס, למה הוא עושה את זה?

באחד מבתי האבות הקיימים בירושלים פגשנו יהודי לא-צעיר שבמשך 43 שנה, מדי יום, לא מפסיק להגיע לאותו מקום בעקביות שראויה לשיא גינס, למה הוא עושה את זה?

 

אם ספר השיאים של גינס היה מחלק תואר לשיא ההתמדה בשיעור תורה, יתכן מאוד שר' בפרץ זינגר היה זוכה בו. בכל בוקר לאחר תפילת שחרית משתתף זינגר בשיעור גמרא קבוע. זינגר הוא כמובן לא האדם היחיד שעושה זאת, אבל לא רבים יכולים לספר שהם משתתפים באותו שיעור קבוע במשך ארבעים ושלש שנה (!). זינגר יכול.

 

מאז שנת תשכ"ז (1967) הוא מגיע יום-יום לאותו שיעור, המתקיים כמעט באותו מקום, באחד ממוסדות החינוך הוותיקים בירושלים. רוב חברי השיעור התחלפו זה מכבר, חלק ממגדי השיעורים הסתלקו כבר לעולמם, אבל ר' פרץ זינגר מתמיד בשלו. נכון להיום הוא מחזיק בתואר המכובד של "זקן משתתפי השיעור", תואר שאינו מפתיע כלל בהתחשב בכך שהוא חצה כבר מזמן את גיל השמונים, ועד כמה שהדבר תלוי בו הוא מתכונן להמשיך ולהחזיק בתואר הזה למשך שנים רבות "כמה שהקב"ה יחליט לקצוב לי", הוא מוסיף.

 

למרות גילו הלא-צעיר שומר ר' פרץ על חיוניות רבה שלא פגה גם לאחר פטירת אשתו לפני שלש שנים והמעבר לבית דיור מוגן בירושלים. "הפסוק אומר 'וקווי ה' יחליפו כוח'. כשאדם מחובר לתורה ומחובר לה' הדבר הזה נותן לו כוחות ורעננות גם בגיל מתקדם", הוא מסביר.

 

רצינו לשאול אותו לפשר העקביות המרשימה שהוא מפגין בהגעתו לאותו שיעור שנה אחר שנה, לאורך עשרות שנים. "חז"ל אומרים שאחת השאלות שישאלו אדם בעולם העליון היא: "קבעת עתים לתורה?" רואים מכאן שחוץ מעצם לימוד התורה יש ערך וחשיבות בכך שהלימוד יעשה באופן קבוע. השתדלתי לקיים את העניין הזה כפשוטו וברוך ה' זיכני הקב"ה להתמיד בקביעות הזו מעל ומעבר לכל מה שפיללתי".

 

הקביעות, שהתחילה עוד לפני מלחמת ששת הימים, נמשכת מאז ללא הפסקה והפרעה. השיעור נולד כיוזמה של קבוצת סוחרים ובעלי עסקים שעבדו או ניהלו עסקים במרכז העיר ולא מצאו מסגרת אחרת וזמינה שתתאים לצורכיהם. במשך השנים רבים עזבו, החליפו עסקים, פנו לכיוונים אחרים, אבל איכשהו השיעור שרד את כל התהפוכות. "אחרי עשרים שנה הבנו שיש לנו משהו מיוחד מאוד, ומאז גמלה בי ההחלטה ל"אמץ" את השיעור ולדאוג לקיומו בכל מצב ותנאי".

 

וזה לא שלא היו אתגרים. מצבים משפחתיים, אשפוזים בבית חולים, אירועים ביטחוניים – כל אלו העיבו על קיומו של השיעור אבל, כפי שכבר אמרו חז"ל,  "אין דבר העומד בפני הרצון" והשיעור המשיך למרות הכול. אחד הדברים שהטרידו את ר' פרץ בעת המעבר מביתו לדיור המוגן היה החשש שהדבר יקשה עליו להמשיך להגיע לשיעור ("הרגליים כבר לא פועלת כמו בעבר", הוא מסביר בחיוך). בני המשפחה התגייסו לעניין ודאגו להעביר את השיעור למקום קרוב ובעל גישה נוחה יותר.

 

בקשנו לשמוע ממנו כמה נקודות הזכורות לו לאורך השנים.

 

"בתקופת מלחמת יום כיפור המגיד שיעור שלנו גויס למילואים, אז גייסנו עבורו ממלא מקום. בתקופת מלחמת המפרץ היו כמה ימים שבהם השיעור לא יכול היה להתקיים והחלפנו אותו זמנית בשיעור טלפוני". אחד האירועים המרגשים הזכורים לו היה השיעור שהתקיים למחרת היום בו השיא את צעיר ילדיו. "משתתפי השיעור לא ציפו לראות אותי. הם הוכו בתדהמה כשראו אותי מופיע בשעה הרגילה. אם לא הייתי מגיע באותו יום כולם היו מבינים אותי, אבל כבר הגעתי מזמן למסקנה שאני חייב לשמור על הרציפות ולתת דוגמא אישית".

 

ואולי כאן, במשפט האחרון הזה, נעוץ סוד קיומו של השיעור הוותיק הזה.