לא בשמים היא…

 

אז מה אם יש לרבנים זקן ארוך? שאלני יהודי יקר באחד מהסמינרים הקוראים למבקשי האמת להשתתף בו ולגלות חוויה זו…

מדוע אתם רוכשים כבוד כה רב לרבנים הזקנים והמופלגים בחכמה (לפי דעתכם!), אילו היו הם זקנים ומופלגים בחכמת ההייטק, הייתם כורעים ברך לפניהם?

או שתכבדו כל אדם באשר הוא או שלא! אבל ההתבטלות שלכם לפני מורה ההוראה, מורה הדרך היא כל כך חזקה… כל אשר יאמר לכם תעשו… עד כי לפעמים נדמה שהרב הוא האלוהים שלכם…

על מה ולמה?

אכן, עניתי לו, תורתנו הקדושה מצווה אותנו לכבד כל אדם באשר הוא, גם אם הוא איש הייטק, וגם אם הוא איש פשוט יותר, אבל – ואהבת לרעך… כמוך!

אמנם התבטלותנו בפני גדולי דורנו שונה היא בתכלית!

והכל התחיל… עת קיבלנו את התורה במעמד הר סיני…

נכון, בשנת 2448 לבריאת העולם (1312 לפנה"ס) התחיל הכל…

האלוקים מבקש ליתן את התורה לכל אשר יחפוץ, אולם לא כולם מסכימים לקבל את חוזה הטִיוּטה מאת 'המוכר-אלוקים' כמות שהוא.

ישנם המבקשים לערוך בו שינויים ולוּ קטנים, בדברים בודדים.

אולם 'המוכר' אלוקים, אינו מוותר על כל פרט בסעיפי החוזה…

שכן, כל תג ומילה שבתורה, בסֶלע!

אין שום מצווה מיותרת בתורה… גם אם אדם זה או אחר, מדינה זו או אחרת, עַם זה או אחר, מסרבים לקבל את החוזה כמות שהוא.

שכן – – –

מי שמבקש למכור מוצר טוב, באמת, לא יסכים להוזיל במחירו של המוצר ולוּ בפרוטה בודדת, הוא יודע שהמוצר 'שווה כל שקל'!

ולבסוף נמצאו הרוכשים, הלא הם בני ישראל.

הם לא שאלו שאלות כלל וכלל… הם אמרו נעשה את ציוויו של אלוקים ואח"כ ביקשו לשמוע מה הוא מבקש ומצַווה לעשות, שכן הם יודעים שכל מה שאלוקים עושה וודאי שלטובה הוא עושה.

והגיע יום מתן התורה.

באותו יום היסטורי שכולנו זוכרים ומכירים, עדיין לא 'סגרנו חוזה' עם אלוקים, שכן ברית זו הסתיימה מאוחר יותר בהר גריזים ובהר עיבל וכמאמר הכתוב (דברים כז, ט): "היום הזה נהיית לעם".

אולם באותו היום היה משהו משמעותי יותר, משהו שהוא השורש והוא העיקר…

זאת ועוד, באותו היום סערה גדולה התרחשה בבית דין של מעלה…

לא להאמין, אבל המלאכים התנגדו כולם, פה אחד, להורדת התורה לידי בשר ודם, שכן דבר כה נשגב, כה עתיק, הגנוז אצלך תשע מאות שבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם! אתה מבקש ליתנה לידי בשר ודם? מה לילוד אשה בינינו? ולפיכך מבקשים הם, 'תנה הודך על השמים'!

אולי הם צודקים…

אולם, מה קרה היום? מדוע נזכרו המלאכים הקדושים רק ביום זה? כלום האבות הקדושים לא קיימו את התורה למרות שלא ניתנה בסיני? מדוע בשנות חיי האבות לא פצו הם את פיהם בקדושה ובטהרה והתנגדו לעשיית המצוות, לקיום התורה אותה מבקש ה' ליתן כעת לעם, באמרם מה לילוד אשה בינינו…

אכן, נדמה כי כלל לא היה איכפת להם למלאכים שיקיימו האבות הקדושים את התורה… כלל לא היה איכפת להם שנקיים אנו כלל ישראל עד עצם היום הזה את התורה הקדושה…

אולם היה איכפת להם שאלוקים סוגר עם ישראל את העיסקה הגדולה!

איכפת להם שמעתה התורה תהיה שייכת לישראל ולא להם!

ומבחינתו של אלוקים… ההבדל הוא משמעותי ביותר…

שכן, עד אותו היום, גם אם למדו את התורה, מכל מקום למדו הם תורה שמימית, תורה שאינה שייכת להם, תורה שלא אמורה לעשות שינוי בבן אדם, שינוי מהותי ורוחני…

אכן, מאותו היום, נתנה לנו התורה!

מהיום… לא בשמים היא!

שוב כשנעסוק בתורה הרי אנו עוסקים בתורה שלנו, תורה זו תיהפך להיות עצם מעצמינו והיא המרוממת את האדם לדרגות אין סוף… היא המקדשתו ומרוממתו עד בלי די…

ולפיכך הוצרכו ישראל להכנה רבה – אותם שלושת ימי ההגבלה, הימים בהם היו הם בקדושה ובטהרה. שכן אין הם באים לקבל ולשמוע עוד מצוות – לזה אין צורך במעמד כה היסטורי… אולם הם באים לקבל תורה! הם באים לזכות בכך שהתורה תהיה חלק מהם, בשר מבשרם… ולזה צריך הכנה רבה!

מעתה, 'כבוד התורה' עליו דיבר יהודי יקר זה, שונה הוא בתכלית מכל אדם אחר…

שכן, הרב הגדול, מבצע הלכה למעשה את הכתוב 'ובתורתו יהגה יומם ולילה…' את אותו הקניין לו זכה עם ישראל לרכוש (ללא תמורה), את אותה מציאות הנקראת 'תורתו' – תורת אלוקים שהיא מעתה לא בשמים אלא בארץ, ושוכנת היא אצל העוסקים והמתייגעים בה ברמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם… בלא הפסקה, יומם וליל…

הרי שהם מעבירי השמועה, מעבירי התורה הקדושה לדורות הבאים. הרי שהם 'תלמידי החכמים – תלמידי אלוקים' ולפיכך לא זקָנם הוא הקובע את דרגת קדושתם וגודל מעלתם, אלא יגיעתם בחכמת התורה ובמסתריה, היא הגורמת להם לראות נכונה דברים שעין רגילה לא תוכל להבחין בה, היא הגורמת לנו לנהוג בהערצה כלפי צדיקים אלו, היא הגורמת לנו לרצות להידבק בתלמידי חכמים אלו, והיא המבטלת את דעתנו בפני דעתם!

ועל כך נאמר…

ועשית ככל אשר יורוך!

 

 

כתובת לתגובות: shlomogrin@gmail.com

להזמנת הרצאות: 0527-886611