מעמד הר סיני, מה באמת קרה שם?

חוויה רוחנית? אירוע היסטורי? רגע מכונן? הגיע הזמן לבדוק מה באמת היה שם בהר סיני.

מכל האירועים הדרמטיים שהיו מנת חלקו של עם ישראל מראשיתו ועד ימינו אין ספק שמעמד הר סיני, עליו אנו קוראים בפרשת השבוע, היה החשוב, המשמעותי והמכריע שבכולם. זה היה מעמד מדהים: עם שלם הגיע למשך פרק זמן מסוים לדרגה של נבואה וראה בצורה מוחשית איך אלוקים מתגלה ומוסר לו את התורה. ההיסטוריה העולמית לעולם לא תהיה אותו הדבר לאחר מאורע שכזה, וגורלו של עם ישראל נקבע לצמיתות כנושאי דבר ה' בעולם.

 

זו אפוא ההזדמנות לשוחח עם הרב מרדכי נויגרשל שליט"א על חשיבותו ומרכזיותו של מעמד הר סיני.

 

  • מה המיוחד במעמד הר סיני?

היהדות מבוססת על עדות המונית של המוני בני אדם שנכחו במעמד הר סיני ושמעו דבר אלוקים פנים בפנים, וראו כיצד משה רבנו מדבר פה אל פה עם האלוקים. עדות זו עוברת מדור לדור כשהמוני עם בכל דור מעבירים את העדות לדור הבא. מסורת זו מלווה ב"מנגנוני הגנה" המונעים אפשרות של שינויים ושיבושים. התורה מבטיחה כי מעולם לא היה ולעולם גם לא יהיה מעמד דומה שבו האלוקים יתגלה לעם שלם ואף לא ימציאו סיפור כאלו היה מעמד כזה. ואכן כל הדתות, ללא יוצא מהכלל, מתחילות מסיפורו של אדם בודד שבא וסיפר כי הייתה לו התגלות, אך אין כל דרך לברר אם אכן הייתה לו התגלות כזאת שכן לא הנחו עדים. במילים אחרות, כל הדתות מתחילות בסיפור שבאופן עקרוני אינו ניתן להוכחה ומשום כך הן דורשות אמונה עיוורת. רק עם ישראל זכה להתגלות בפני העם כולו שבה כולם ראו באופן מוחשי את גילוי השכינה.

 

  • דתות אחרות לא יכלו לזייף סיפור דומה?

עובדה שזה לא קרה. כל הדתות, ובראשן הנצרות והאסלאם מספרות על התגלות שהייתה למייסד הדת ללא נוכחות של עדים. הנצרות, שניסתה ליצור אלטרנטיבה ליהדות העמידה את ישו על הר ושמה בפיו את עקרונות הנצרות בניסיון ליצור משהו שיזכיר את מעמד הר סיני. הם לא שמו לב שהתורה עצמה אומרת לעם ישראל שאם יבוא אדם ויעמוד על הר כדי לתת תורה אל תשמעו לו: "ויאמר ה' אל משה: הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם". כלומר, אם יבוא אדם ויעמוד על הר וינסה לטעון שה' דיבר עימו אבל העם לא ישמע בדבר ה' אליו – אל תאמינו בו…

 

  • אז איך קורה שכל כך הרבה אנשים מאמינים בדתות הללו?

את זה צריך לשאול אותם… אבל הדבר שחשוב לזכור הוא שגם אם יש לדתות הללו רציפות היסטורית מהווה ועד לנקודת ההתחלה שלהן הרי שהכל מבוסס בסופו של דבר על אמונה עיוורת באדם אחד. מייסדי הנצרות והאסלאם פנו לעובדי אלילים, להם לא הייתה אמת כלל, ושכנעו אותם בכמה מעקרונות היסוד שהיהדות הביאה לעולם. על עובדי האלילים הדברים יכלו הדברים לפעול. אבל ברגע שהם ניסו להשפיע גם על עם ישראל שיש לו את ההתגלות הפומבית וההמונית במעמד הר סיני הם נחלו כשלון חרוץ.

 

  • גם התורה מספרת על התגלויות שהיו ליחידים כמו אברהם, יצחק ויעקב, או משה במעמד הסנה?

אכן כן, אבל התגלויות אלו אינן הבסיס לאמונה היהודית. הסיבה שאנו יודעים שהתגלויות אלו אכן התרחשו איננה בגלל עדותם של אלו שזכו להן אלא בגלל שהתורה עצמה מעידה שהתגלויות אלו התרחשו, ומהימנותה של התורה עצמה נעוצה כאמור במעמד הר סיני שהיה מעמד פומבי לרבים ולא מאורע של יחיד.

 

  • למה יש חשיבות כה גדולה לעובדה שמעמד הר סיני אירע בנוכחות רבים?

בכל תחומי המחשבה אין הבדל בין יחיד האומר דבר מה לרבים שאומרים זאת, פרט לתחום אחד – עדות. אם הרבה אנשים אומרים שאחד ועוד אחד שווה שלוש העובדה שרבים אומרים זאת לא תהפוך אותה לנכונה. אולם כשמדובר במסירת עדות יש הבדל בין יחיד לרבים. ככל שרבים העדים המעידים על אירוע כן יהיה יחסנו אליו לאירוע שאכן התרחש במציאות באופן שאותו מציגים העדים. ככל שיתרבו העדים כן יקשה עלינו להניח שהמציאו את הסיפור ותיאמו את העדות ביניהם. מעמד הר סיני אירע לנגד עיניהם של כל בני ישראל, כלומר זוהי העדות בעלת המשקל המקסימלי שיכול להיות.

 

  • במעמד הר סיני ניתנו לעם ישראל רק עשרת הדברות, כיצד מוכיח המעמד את אמיתותה של כל התורה?

אחד הדברים המרכזיים שהיו במעמד הר סיני היה ההסמכה שקיבל משה רבנו מן האלוקים לעיני העם. כולם ראו את האלוקים מדבר אל משה פה אל פה ובכך סומך את ידו עליו כנאמר: "ויאמר ה' אל משה: הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם".