"שמור את יום השבת לקדשו"

בקיום מצוותיה של השבת ובהמנעות מעשית איסוריה, נוהגים אנו בהתאם לאופיה המיוחד. פגיעה באיסורי השבת משנה לחלוטים את אופי היום המקודש.

 

שמור את יום השבת לקדשו, כאשר צווך ה' אלקיך. ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלקיך לא תעשה כל מלאכה וגו'" (דברים ה', י"ב- י"ד)

 

רעיונות רבים ויסודות אמונת ישראל כלולים בתכניה של שבת קודש. השבת הינה זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים. היא גם נחשבת למעין עולם בא וכדברי הפיוט "מעין עולם הבא- יום שבת מנוחה". המנוחה והקדושה של השבת מעניקים לאדם יום של התעלות רוחנית מאוירת החול של ששת ימי המעשה.

 

בקיום מצוותיה של השבת ובהמנעות מעשית איסוריה, נוהגים אנו בהתאם לאופיה המיוחד. פגיעה באיסורי השבת משנה לחלוטים את אופי היום המקודש. הרעיונות הנאצלים ופרקי ההגות של יום קדוש זה, שלובים ואחוזים הם בתורת המעשה, במצוות השבת ובאיסוריה.