הרב יהודה יוספי על הפרשה

הרב יהודה יוספי פרשת בשלח משך ההרצאה: 1:02:14