שירת העשבים

דע לך - - - שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו

א.

דע לך

שכל רועה ורועה

יש לו ניגון מיוחד משלו

דע לך

שכל עשב ועשב

יש לו שירה מיוחדת משלו

ומשירת העשבים

נעשה ניגון של רועה

 

ב.

כמה יפה

כמה יפה ונאה

כששומעים השירה שלהם

טוב מאוד

להתפלל ביניהם

וביראה לעבוד את השם

ומשירת העשבים

מתמלא הלב ומשתוקק

 

ג.

וכשהלב

מן השירה מתעורר

ומשתוקק אל ארץ ישראל

אור גדול

אזי נמשך והולך

מקדושתה של הארץ

עליו

ומשירת העשבים

נעשה ניגון

של הלב.