תורה מגנה ומצילה

      האם באמת לימוד תורה של כל אחד מגן על היהודים? אשמח אם תביא סיפורים בנושא.       ברצון אעשה את הבקשה שלך, כמו שאומרת הגמרא (ברכות ל"ב:), שדברי תורה צריכים חיזוק. בזמן מלחמת העולם השנייה, כשהגרמנים יימח שמם תקפו את צבאות הרוסים, יצא הצבא הרוסי לבלום ולהדוף את ההתקפה הרצחנית. והנהקרא עוד...

 

   

האם באמת לימוד תורה של כל אחד מגן על היהודים? אשמח אם תביא סיפורים בנושא.

 

   

ברצון אעשה את הבקשה שלך, כמו שאומרת הגמרא (ברכות ל"ב:), שדברי תורה צריכים חיזוק.

בזמן מלחמת העולם השנייה, כשהגרמנים יימח שמם תקפו את צבאות הרוסים, יצא הצבא הרוסי לבלום ולהדוף את ההתקפה הרצחנית. והנה באחד הימים, במהלך קרב סוער, חשב פתאום אחד החיילים מחשבה מטופשת: 'איזו תועלת יש במעשים שלי, החייל הקטן, בתוך כל הצבא וכל המפקדים?' לכן הוא החליט שהוא יכול להרשות לעצמו להפסיק להילחם, הוא הניח את הנשק שלו, התיישב על הארץ והתחיל לפטפט עם חבר שלו.

כשראה את זה המפקד, הוא מיד רץ אליהם וצעק: "השתגעתם? אם לא תילחמו, כולנו נמות, אנחנו זקוקים לכל אחד ואחד". אבל החייל הטיפש הזה לא נרגע, והתחיל לומר למפקד שלו שהוא לא מבין מה התועלת במלחמה הזאת. ענה לו המפקד: "לאן נעלם השכל שלך? בקרב הזה אנחנו מונעים מכל הרוצחים האלו לבצע את תוכניתם הנוראה ולעשות טבח אכזרי בכל יושבי הארץ! ועכשיו, קום מהר ותילחם כאחד הגיבורים שבארץ!"

ועכשיו תבין, שאותו הדבר בכל אחד שלומד תורה, שבאמת לימוד התורה שלו מגן על כל עם ישראל מכל השונאים והרוצחים שלנו, ואיך נוכל להרשות לעצמנו איזו חולשה או פטפוטים בזמן הלימוד? כך כתוב במדרש (בתי מדרשות חלק ב' מדרש 'בין מים למים'), "כשהם עוסקים בתורה אין כל אומה שולטת בהם". וגם אומרת הגמרא (מכות י"א), מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שהיו עוסקים בתורה.

מסופר בתלמוד ירושלמי (חגיגה דף ו' פרק א' הלכה ו'), שרבי יודן נשיאה, שלח את רבי חייא, רבי יוסי ורבי אמי לעבור בעיירות של ארץ ישראל כדי שידאגו שיהיו שם מורים שילמדו את הילדים מקרא ומשנה. כשהם נכנסו למקום אחד, ראו שאין שם מורים בכלל. הם אמרו לבני העיר שיביאו להם את שומרי העיר. מיד קראו לחיילים ששומרים בשערי העיר, והביאו אותם לפני הרבנים. כשראו הרבנים את השומרים אמרו רבי חייא, רבי אמי ורבי יוסי, שהחיילים האלה לא נקראים שומרי העיר אלא מחריבי העיר. בני העיר התפלאו מאוד ושאלו: "אז אם כן, מי הם שומרי העיר?" השיבו להם הרבנים שבאמת המוריפ שמלמדים את הילדים תורה הם השמירה האמיתית של העיר.

ואביא לך מעשה מה'חפץ חיים' על העניין הזה:

מעשה בעיר אחת בחוץ לארץ במקום שלא היה בו בית חולים, וזה היה מסוכן מאוד, עד שהחליטו שאין ברירה ומוכרחים לבנות בית חולים. הלכו העסקנים לאנשים העשירים כדי להתרים אותם לצורך העניין, עשיר אחד תרם מיטה שלמה וחברו שתיים. וכך הלכו מאחד לשני. כשסוף סוף הגיע יום חנוכת בית החולים, נאספו כל התורמים והגיע גם ה'חפץ חיים' זצ"ל, והושיבו את העשירים במקום מכובד.

לפתע נכנס בחור ישיבה עני לאולם וניגש אל ה'חפץ חיים'. כשראה אותו ה'חפץ חיים' מיד קרא לו וכיבד אותו כבוד גדול. כשהעשירים ראו את זה, הם כעסו מאוד, למה ה'חפץ חיים' מכבד את הבחור הזה יותר מהם? אחד העשירים החליט שהוא מוכרח להראות לכולם שהבחור הוא כלומניק. העשיר המתין עד שהבחור יצא, ואז שאל את ה'חפץ חיים' בתמימות מזויפת, כמה מיטות תרם הבחור הזה שהיה פה. להפתעתו ענה לו ה'חפץ חיים', שבחור הישיבה הזה תרם חמישים מיטות. העשירים כששמעו את זה הם התפלאו מאוד, זה הרי הון עתק שאף אחד מהם לא הצליח לתרום. ה'חפץ חיים' כשראה את ההתפעלות שלהם הסביר להם שהוא התכוון שבאמת הבחור הזה על ידי הלימוד שלו, גורם לזה שחמישים חולים לא יחלו, ולכן בזכותו צריכים בבית החולים חמישים מיטות פחות.

לכן תראה בני ותבין, שבאמת בלימוד התורה שלך אתה מגן על כל ישראל מהאויבים והשונאים שלנו. וכמו שלא יעלה עד הדעת שחייל יחליט באמצע המלחמה שהוא רוצה להתחיל לפטפט, ככה תבין גם אתה שברור שזה לא הגיוני להתחיל לפטפט בזמן שאתה צריך ללמוד, כי יש לך אחריות ציבורית. במעשים שלך אתה משפיע על כל ישראל. כי תבין שכל הבריאה – החיות, העופות, הימים וכו', כולם נבראו רק בשביל האדם, ובתוך בני האדם בעצמם רוב העולם הם גויים, ובתוך עם ישראל עצמו לצערנו הרוב עדיין לא שומרים תורה ומצוות בשלמות, ובתוך החרדים יש הרבה שצריכים לעבוד לפרנסתם, וכמה כבר יש שזוכים לשבת וללמוד תורה? לכן תבין שהפעולה שלך חשובה מאוד.

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.