בטחון עצמי

"הטַבָּח הוא המוח, והמצרכים הם החלטות. הכלי הוא הביטחון העצמי, והסועד הוא הלב. התבשיל מתקלקל אם הוא לא מבושל במלואו, ואם הטבח לא מכניס דבר לקדירה, מה יהיה בה לאכול?" בפרשת השבוע הזה, בני ישראל יצאו זה עתה ממצרים… וידבר ה' אל משה לאמור: דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות – ביןקרא עוד...

"הטַבָּח הוא המוח, והמצרכים הם החלטות. הכלי הוא הביטחון העצמי, והסועד הוא הלב. התבשיל מתקלקל אם הוא לא מבושל במלואו, ואם הטבח לא מכניס דבר לקדירה, מה יהיה בה לאכול?"

בפרשת השבוע הזה, בני ישראל יצאו זה עתה ממצרים…

וידבר ה' אל משה לאמור: דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות – בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון. נִכחו

[מולו] תחנו על [שפת]הים.
ואמר [ככה יגיד] פרעה לבני ישראל [על בני ישראל]:נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר.
וחיזקתי את לב פרעה, ורדף אחריהם, ואִכבדה [אני אתכבד בניצחון] בפרעה ובכל חילו. וידעו מצרים כי אני ה'…" (שמות י"ד, א'-ד').